اینستاگرام

Image may contain: 1 person, sitting, living room and indoor

50 likes

  • rmomenpourدوست خوبم، من كه ياد گرفتم اگه دنيات به اندازه يه نفر كوچيك بشه يا اون يه نفر باندازه خدا بزرگ بشه و يه روزي تركت كنه اونوقت دينو دنياتو با هم مي بازي، پس دستتو