رها

 از اینکه همه درگیر هم هستند و من درگیر تو ازت سپاسگزارمimages (11)

همواره همانجایی دستم را گرفتی که راحتتر بود مچم رو بگیری و حالا که هدفی نو را در سر می پرورانم، امید دارم ایمان را جایگزین ترس کنم، همیشه پیشم بمون فقط میتونم بگم عاشقتم.

اگه دل را به تو نسپرده بودم       همونروزای اول مرده بودم

images (12)

تو خود گفتی لطفت همیشگی است و برای همیشه باقی خواهد ماند و در تمام روزهای زندگیم همواره و همیشگی است، من انتظار شکست ندارم انتظار دارم بالا باشم نه زیر مشکلات پس مرا ببين.

images (10)

به امیدآمده ام،خانه خرابم نکنی…..همه کردند جوابم، تو جوابم نکنی

بارها آمده ام، باز مرا بخشیدی……با کلام “برو” اینبار، خطابم نکنی

به گمان دگران، آدم خوبی هستم….پیش چشم همه عاری ز نقابم نکنی