مدیریت ذهن Mind Management

download (2)افکار در حال فرستادن سیگنالهای مغناطیسی هستند که ما بخشی از این امواج را بسمت خود جذب می کنیم.

مثلا در صف نانوایی یا بانک افکار ناراحت و بد توسط افراد جلوی ما بطور ناخودآگاه به ما منتقل میشود، ساده تر اینکه ما برای جذب گرایشهای مثبت باید همواره با افراد انرژی مثبت برخورد داشته باشیم اصلا میبایست از همنشینی با افراد منفی گرا پرهیز کرد و این محق امکان پذیر نیست مگر ممارست و تمرین با ذهن.brain

مطلب آقای David Kadavy در این مورد بسیار آموزنده است که در قسمت بعد میتوان نیم نگاهی به آن کرد.

تازه بعد از تعلیم ذهن میرسیم به Prosperity

در هندوها نشانه دماغ فیل، رسیدن به خوشبختی، کامیابی و سعادت تلقی میشود، حتما دیدید، آدمی با گوش و دماغی از فیل. ذهن

5 دیدگاه برای “مدیریت ذهن Mind Management”

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.