غم دنیا

image

غم دنیاست
وقتی عشقت دور از اینجاست
وقتی دل بی رمق و خسته و تنهاست
غم دنیاست
دل آدم بشه حساس
وقتی عشقت تو دلش نباشه احساس
نباشه احساس

غم ِ دنیاست
اون بره و ترکت کنه
هیچکسم نباشه ک درکت کنه
غم ِ دنیاست
لحظه ی خدافظی
بفهمی ک دیگه بهش نمیرسی

غم دنیاست
وقتی عشقت بدشه خیلی
وقتی که به تو نداشته باشه میلی
غم دنیاست
وقتی خوابشو ببینی
اما هیچ وقت نتونی پیشش بشینی
پیشش بشینی

غم دنیاست
اون بره و ترکت کنه
هیچکسم نباشه ک درکت کنه
غم دنیاست
لحظه ی خدافظی بفهمی
که دیگه بهش نمیرسی

غم دنیاست

image

 

محبت تا کی

 • رابطه-۱ذره ذره, محبت را باختم و شکست را بردم.
  این نوشته ( شهاب حسینی ) خیلی زیباست:
  اگر کسی تو را با تمام مهربانیت دوست نداشت؛
  دلگیر مباش که نه تو گناهکاری نه او!
  آنگاه که مهر می ‌ورزی مهربانیت تو را زیباترین معصوم دنیا می‌کند … پس خود را گناهکار مبین.
  من عیسی نامی را می شناسم که ده بیمار را در یک روز شفا داد و تنها یکی سپاسش گفت!!!
  من خدایی می شناسم که ابر رحمتش به زمین و زمان باریده ، اما فقط یکی سپاسش می گوید و هزاران نفر کفر !!!
  پس مپندار بهتر از آنچه عیسی و خدایش را سپاس گفتند ،از تو برای مهربانیت قدردانی می کنند.
  پس از ناسپاسی هایشان مرنج و در شاد کردن دلهایشان بکوش… که این روح توست که با مهربانی آرام میگیرد .
  تو با مهر ورزیدنت بال و پر میگیری …
  خوبی دلیل جاودانگی تو خواهد شد …
  پس به راهت ادامه بده،
  دوست بدار نه برای آنکه دوستت بدارند …
  تو به پاس زیبایی عشق ، عشق بورز.زندگی خود پانتومیمه، حرف بزنی باختی.