پايداري در عشق

“اه “تنها دو حرفه و با عميق شدنش معني پيدا ميكند ولي چه كنم كه بي تو جهانم اولي و با تو جهانم دومي را ندارد.

يكبار در مورد مثلث عشق صحبت كرديم كه يه ضلع اون اشتياق يا شور و شوق بود بهتره در مورد ضلع اول نظر خودم و يه عزيزي رو بيان كنم.

“عشق، تنها شور و شوق نیست، بلکه مهارت است”شاید بیشتر ما در دوران نوجوانی، عشق را تماماً مترادف با رمانتیک بودن می‌دانستیم.اما هر چه گذشت، متوجه شدیم که عشقِ رمانتیک، اگر چه برای شکل گیری یک رابطه ی گرم و پر شور، لازم و ضروری است؛ اما به تنهایی کافی نیست.چیزی که در پایداری یک عشق یا رابطه – در کنار رمانتیک بودن – می‌تواند نقش مهمی‌ایفا کند و شاخه‌های پُر برگ و پُر گُلِ صمیمیت را بر تنه ی این درختِ آسیب پذیر برویاند،مهارت در عشق یا مهارت در عشق ورزیدن است.“اینکه سال‌های سال به خوبی و خوشی در کنار هم زندگی کنیم به چه معناست؟”عشق، کاوشی است برای کامل شدن.در اوایل دوران عاشقی، شخص تا حدی به آسایش خاطر محض می‌رسد، چرا که بالاخره توانسته بسیاری از چیزهایی را که قبلاً به حکم عرف لازم بوده نزد خود پنهان نگه دارد، بر ملا کند.می‌توان معترف بود که ما آن قدری که جامعه گمان می‌کند محترم و موقر و متعادل و متعارف نیستیم.ممکن است بچگانه رفتار کنیم یا خیال باف، تخس، آرزومند، منفی باف، آسیب پذیر و چند بُعدی باشیم، اما همه این‌ها را معشوقمان از ما می‌پذیرد و درک می‌کند.و در لحظاتی که متوجه می‌شویم معشوق درکمان می‌کند، خیلی بیشتر از حدی که دیگران تاکنون درک کرده اند،و شاید حتی بهتر از وقتی که خودمان ابعاد آشفته، خجالت آور و ننگین خود را درک می‌کنیم، عشق به اوج خود می‌رسد.عشق، پاداش قدردانی معشوق نسبت به روان مغشوش و متلاطم ماست.او از احساساتی حرف می‌زند که ترجمه می‌شود.به: قدردانی، محبت، رضایت خاطر، و تسلیم.

در نقطه ای از زندگی متوجه می‌شود که زندگی در تنهایی، توجیه ناپذیر است.

افرادی که شنونده‌های خوبی هستند نیز به اندازه ی افرادی که خوب، منظور خود را بیان می‌کنند، مهم و کمیاب هستند.او همون کسیه که من عاشقشم و نمی‌خوام درباره اش فکر بد کنم. هر چقدر هم که افکارش گاهی آزارم بده.تو بهترین دوست منی و من می‌خوام با ذهنت و تمام جزئیات عجیب و غریبش آشنا بشم و کنار بیام.من هیچ وقت نمی‌تونم همه ی کارهایی رو که ازم می‌خوای انجام بدم یا دقیقاً همون طوری که تو می‌خوای باشم، تو هم نمی‌تونی،ولی ترجیح میدم اینطور فکر کنم که ما میتونیم از اون دسته آدمایی باشیم که جرئت می‌کنن خودِ واقعی شون رو به هم معرفی کنن.در غیر این صورت چیزی که بینمون می‌مونه سکوت هست و دروغ، که دشمنان اصلی عشق هستن.بازگرداندن احساسات، یکی از پیچیده ترین و ضروری ترین وظایف عشق به نظر می‌رسد.عصبانیت و نکوهش، می‌تواند جای خود را به همدردی بدهد.برای داشتن روابط خوب، نیازی نیست دائماً عاقلانه رفتار کنیم؛تمام مهارتی که نیاز داریم این است که چند وقت یکبار بتوانیم با روی گشوده اقرار کنیم که شاید در یکی دو موقعیت، احمقانه رفتار کرده ایم.یک رابطه ی درست، رابطه ای است که در آن مدام یاد بگیریم و یاد بدهیم.شاید باید بدانیم وقتی می‌خواهیم چیزی را تذکر دهیم باید اندکی کمتر ناشی، هراسان و پرخاشگر باشیم و در زمان دریافت واکنش نیز کمی‌کمتر ستیزه جو و حساس باشیم آنگاه به خوبی خواهیم پذیرفت که هر دو پروژه (یاد دادن و یاد گرفتن، خاطر نشان کردن عیوب دیگری و قرار دادن خود در معرض انتقاد) ممکن است در نهایت، در خدمت هدف واقعی عشق باشد.شاید  سال‌های بیشتری باید بگذرد تا آن‌ها در هنرِ یاد دادن و یاد گرفتن کاملاً خبره شوند.بلوغ یعنی اقرار به اینکه عشق رمانتیک ممکن است تنها در بردارنده ی یک جنبه ی محدود و شاید کمی‌کوته فکرانه از زندگی عاطفی باشد، جنبه ای که بیشتر بر جست و جو برای یافتن عشق متمرکز است تا ابراز آن؛یعنی مورد عشق ورزی قرار گرفتن به جای عشق ورزیدن.

فرزندان ممکن است معلمان غیر منتظره ی انسان‌هایی بشوند که خیلی از خودشان بزرگ ترند، و از طریق وابستگی کامل، خودخواهی و آسیب پذیری خود، به آن‌ها درسی عالی درباره ی نوعی کاملاً جدید از عشق بدهند،نوعی از عشق که در آن هیچ گاه عمل متقابل به خاطر کج خُلقی پشیمانی به دنبال ندارد و هدف واقعی چیزی نیست جز تعالی یکی با کمک دیگری.ما متوجه می‌شویم که زندگی به راستی به توانایی عشق ورزیدن متکی است.همچنین می‌آموزیم که خدمت کردن به دیگری تحقیرآمیز نیست، بلکه کاملاً بر عکس است،چرا که خدمت به دیگری ما را از بند مسئولیت خسته کننده ی خدمت رسانی مداوم به غرایز پیچیده و سیری ناپذیر خودمان می‌رهاند.

نیروانا

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن nirvana-1.png است

افکار زیبایی دارد، حرفهای قشنگی میزند، جملات دلنشینى دارد این استاد بنده، دلم نیومد از نگرش نیروانا در نوشته های خودم چیزى ننویسم

در ورای هر کاری، هر فریادی، هر سخنی، پیچیدگی‎‌ بسیاری وجود دارد که درک آنها مشکل است.
به این علّت است که هرگز نباید سطحی بیاندیشیم و دیگران را بدون آن که ابتدا آنها را درک کرده باشیم، محلّ داوری خود قرار دهیم.
کسی که مایل است صورتحساب را پرداخت کند، بدان علّت نیست که جیبی مملو از پول دارد، بلکه دوستی و رفاقت را بیش از پول ارج می‌نهد، واى که دعوای دو نفر براى پیشى گرفتن جهت پرداخت صورتحساب در پای صندوق واقعا آخر رفاقته، انگار واقعا رفاقت آخرشه و دیگه تموم میشه.
کسانی که در محلّ کار، ابتکار عمل را به دست می‌گیرند، نه بدان علّت است که احمقند بلکه چون مفهوم مسئولیت را نیک می‌دانند! بگذار دیگران هر چه میخواهند بگویند ما کار درست را انجام میدهیم.
کسانی که بعد از هر جنگ و دعوایی، زبان به پوزش باز می‌کنند و از در اعتذار وارد می‌شوند،نه بدان علّت است که خود را مدیون شما می‌دانند؛ بلکه از آن روی است که شما را دوست واقعی خود می‌دانند، چه خوب است اگر او را مستحصل ننمائید.
یک روز، همۀ ما از یکدیگر جدا خواهیم شد! دلمان برای گفتگوهای خویش دربارۀ همه چیز و هیچ چیز تنگ خواهد شد! رؤیاهای خویش را به یاد خواهیم آورد. روزها و ماه‌ها و سالها از پی هم خواهد گذشت تا بدانجا که دیگر هیچ تماسی برقرار نخواهد بود.
یک روز فرزندان ما نگاهی به این عکس‌های ما خواهند افکند و خواهند پرسید:
“اینها چه کسانند؟” و ما با اشکی پنهان، در چشم لبخندی خواهیم زد زیرا سخنی بس مؤثّر قلب ما را متأثّر می‌سازد؛ پس خواهیم گفت:
“اینها همان کسانند که من بهترین روزهای زندگی‌ام را با آنها گذرانده‌ام.”
شخصی می گفت:
«من سی سال دارم.»
بزرگی به او خرده گرفت و گفت:
«نباید بگویی سی سال دارم، باید بگویی آن سی سال را دیگر ندارم.»
راستی شما به جای سال هایی که دیگر ندارید، چه دارید؟
جز محبت و نیکی چیزی باقی نمی ماند.

“به خاطر خودت می گویم…”این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن nirvana-2.jpg است

“به خاطر خودت میگویم
تنهایی کافه رفتن را یاد بگیر
تنهایی مهمانی رفتن را
تنهایی سفر رفتن را
تنهایی خرید کردن را
تنهایی خوابیدن را
که اگر تقدیرت سال ها تنها ماندن بود
از همه این چیزها جا نمانی

به خاطر خودت میگویم
ساز بزن
که انگشتانت به وقت نبودنش
چیزی را لمس کند که خوش آهنگ باشد
که بتوانی بی شراب و بی یار هم مست شوی
‏@yoga_nirvana?
به خاطر خودت میگویم
خانه ات را با گلدان و شمع و عود و موسیقی
سبز و روشن و زنده نگه دار
که کاشانه ات آرامشکده ات باشد

به خاطر خودت میگویم
هر روز به آشپزی کردن عادت کن
که آشپزی کردن به خاطر آن بشقاب روبرویت از سرت بپرد
که احترام به جسمت را یاد بگیری

به خاطر خودت میگویم
دوستان زیادی داشته باش
که دنیایت را با آدم های زیادی قسمت کنی
که دنیایت تنها به یک نفر ختم نشود

به خاطر خودت میگویم
ورزش کن
کتاب بخوان
بنویس
موسیقی گوش کن
برقص
که انرژی نهفته در درونت را
به سمت درستی هدایت کنی

به خاطر خودت میگویم
گاهی دستت را بگذار در دست کودک درونت
بگذار ببرد تو را هر جا که دلش خواست
که یادت باشد زندگی شوخیه به اشتباه جدی گرفته شده ماست

به خاطر خودت میگویم
خودت را ببخش
که حق لذت بردن از زندگی را از خودت نگیری
حق دوباره شروع کردن را

به خاطر خودت میگویم
ساعتی را در روز نیایش کن
که نترسی
که در هنگام ترسیدن به دست هایی که هرگز دریغ نمیشوند بیاویزی

به خاطر خودت میگویم
خودت را دوست داشته باش
که کسی نتواند آنقدر بزرگ شود
که وسعت بکر دلت را تصاحب کند
که از آن عبور کند
که تو مالکیت بی قید و شرطتت را
بی قید و شرط واگذار نکنی

به خاطر خودت میگویم
خودت را یادت نرود
خودت را یادت نرود
خودت را یادت نرود
که از حالا
برای سال های پیری
دچار حسرت برانگیز ترین نوع آلزایمر نشوی”

نقرس

همه شما لابد شنیده اید که نقرس بیماری آدم پولداراس ولی الزاما” وجود نقرس دلیل مصرف زیاد گوشت نمیباشد.

 1. زمانیکه کلیه ها عملکرد خوبی ندارند، توانایی خود را در دفع اسید اوریک از دست میدهند.
 2. کمبود پتاسیم، اسید اوریک را در خون افزایش میدهد بنابر این میبایست از غذاهای سرشار از پتاسیم نظیر اسفناج پخته، آووکادو، موز، آب مرکبات، شیر و ماست بدون چربی استفاده نمود.
 3. بهترین راه، نوشیدن حداقل 8-6 لیوان یعنی حداقل یک بطری 1.5 لیتری آب معدنی با آب میوه بواسطه دفع اسید اوریک می باشد.
 4. غذاهای کمک کننده: توت فرنگی ( جهت خنثی کردن و دفع اسید اوریک) روغن زیتون ( بواسطه وجود اسید های چرب، التهاب را کاهش میدهد) و چای سبز ( شامل آنتی اکسیدان )
 5. اسید اوریک حاصل تجزیه پورین است که در مواد غذایی بویژه گوشت قرمز و الکل وجود دارد.
 6. گوجه فرنگی بواسطه منابع ویتامین “سی” و آلبالو، گیلاس و توت فرنگی باعث کاهش التهاب میگردند، سویا سرشار از پروتِین است و میتواند در هفته یک یا دو مرتبه بجای مرغ و گوشت از این گیاه استفاده نمود.
 7. مصرف بسیار رقیق شده سرکه سیب، یک محلول کمک کننده به افراد نقرسی است بطوریکه پس از دو روز استفاده از این محلول، کاهش درد و سوزش را احساس خواهید کرد، سماق و لیموی تازه فراموش نشود.

راز نهان

خودخواهی غریبی است ولی وقتی خودم را به اندازه ی کافی دوست داشتم:
آن قسمت از وجودم که همیشه تشنه توجه بود ارضاء شد و این شروعی برای پیدایش آرامش درونم بود. این جا بود که توانستم شفاف تر ببینم.

من در جامعه اي زندگى ميكنم كه همه برادر همديگه هستند و سه مليون پرونده كيفرى و حقوقى همه ساله توو دادگاه ها وجود داره، برادر چه خبر ؟

كسي كه نميداند كه نميداند بدنبال دانستن نميرود

 • آينده ننگرى.

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﯼ ﺗﮑﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﻭﻟﻔﮕﺎﻧﮓ ﭘﺎﻭﻟﯽ .  ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻧﻮﺑﻞ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۴۵

ﭘﺎﻭﻟﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : ﻫﯿﭻ ﺩﻭ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯽ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﯽ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻋﺪﺩ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮﺍﻣﯽ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ نیستند. ﭘﺎﻭﻟﯽ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :

ﺳﯿﺒﯽ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻫﺎ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ، ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .

ﻓﺮﺽ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﺎﻡ ﺁﻥ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻥ ﺭﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﻢ ” ﺍﺭﯾﮏ ….”

ﻋﺪﺩ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮﺍﻣﯽ ﺍﺭﯾﮏ ﻋﺪﺩﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﻢ، ﻓﺮﺽ ﮐﻨﯿﺪ ﺁﻥ ﻋﺪﺩ ﺑﺰﺭﮒ 23 ﺑﺎﺷﺪ .

ﭘﺎﻭﻟﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺩ ﺩﺭ ﻫﯿﭻ ﮐﺠﺎﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﯽ , ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﺩﺭ ﮐﻬﮑﺸﺎﻥ , ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﺳﯿﺐ ﺩﯾﮕﺮﯼ , ﺑﻠﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﺷﯿﺌﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﺶ ﻋﺪﺩ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮﺍﻣﯽ ﺁﻥ 23 ﺑﺎﺷﺪ .

ﺣﺎﻝ ﺍﮔﺮ ﺩﺳﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﺳﯿﺐ ﺭﺍ ﺑﺮﻕ ﺑﯿﻨﺪﺍﺯﻡ , ﺍﺯ ﺍﺻﻄﮑﺎﮎ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ , ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻋﺪﺩ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮﺍﻣﯽ ﺍﺭﯾﮏ ﺭﺍ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺜﻼ 26 ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﺪ . ﻭ ﺩﺭﺳﺖ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪﺗﻨﻬﺎ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﺪﺩ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮﺍﻣﯽ 26 ﺑﻮﺩﻩ , ﺩﺳﺘﺨﻮﺵ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .

ﺟﻬﺎﻥ ﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻔﻆ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺧﻮﺩ , ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ . ﭘﺎﻭﻟﯽ ﺑﺎ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻧﻮﺑﻞ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ :
ﺍﮔﺮ ﻫﺮ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯽ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﺪ , ﭘﺲ ﻫﺮ ﺷﯿﺌﯽ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻭﺍﺟﺪ ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺖ .

ﻭ ﺍﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮﯼ :
ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﯿﺐ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺍﺻﻄﮑﺎﮎ ﮐﻮﭼﮏ , ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ , ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻡ ﻭ ﻣﯽ ﺑﻮﺳﻢ , ﻭ ﯾﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻢ …ﻭ ﯾﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺍﻡ ﻧﺎﺳﺰﺍ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﻭ ﯾﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺧﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﺩﻫﻢ ….
ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺍﺭﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺯﻧﺠﯿﺮﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﺩﻫﻢ .

ﻫﺮ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺫﻫﻦ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ , ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮔﺴﺘﺮﻩ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺩﺳﺘﺨﻮﺵ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﻣﺎﺩﻩ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ، ﺑﻠﮑﻪ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ .

ﻏﻢ ﻭ ﻏﺼﻪ ﻣﺮﺍ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺮﯾﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ.
ﺣﺮﻑ ﺁﺧﺮﻡ :

ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻣﺤﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﺪ , ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﯽ ﻣﻬﺮﯼ ﺩﯾﺪﯾﺪ , ﻧﺎﺍﻣﯿﺪ ﺍﺯ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﻧﺸﻮﯾﺪ چوﻥ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻓﺮﺩ ﺩﯾﮕﺮﯼ , ﺩﺭ ﯾﮏ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻭ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﯾﮕﺮ را صد در صد ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﻳﺪ .
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﻠﻢ ﺑﺮ ﺁﻣﻮﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻣﻬﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ . ﭼﻮﻥ ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺍﺳﺖ .

ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺳﺎﻃﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ

ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺯ ﭘﺲ ﮔﯿﺮﯾﺪ .

یک قانونى داريم در روانشناسی كه هميشه ثابت است

“ما به محيطمان عادت ميكنيم”

اگر با آدم های بدبخت نشست و برخاست کنید

کم کم به بدبختی عادت می کنید و فکر می کنید که این طبیعیست

اگر با آدم های غرغرو همنشین باشید

عیب جو و غرغرو می شوید و آن را طبیعی می دانید

اگر دوست شما دروغ بگوید، در ابتدا از دستش ناراحت می شوید

ولی در نهایت شما هم عادت می کنید به دیگران دروغ بگوییدو اگر مدت طولانی با چنین دوستانی باشید، به خودتان هم دروغ خواهید گفت.

اگر با آدم های خوشحال و پر انگیزه دمخور شوید

شما هم خوشحال و پرانگیزه می شوید و این امر برایتان کاملا طبیعیست.

از امروز تصمیم بگیرید به مجموعه افراد مثبت ملحق شوید.

به گروهی از ساکنین بومی نپال، شرپا می‌گویند.

شرپاها، معمولاً همراه کوه‌نوردان حرکت می‌کنند و بار و وسایل آنها را تا قله می‌برند.

آنها آن‌قدر قله را فتح کرده‌اند که دیگر، فتح دوباره‌ی قله برایشان هیجانی ندارد.

اما رمز حرفه‌شان چیز دیگری است.

شرپاها، خود را پررنگ نشان نمی‌دهند.

در حاشیه می‌مانند. بار را بالا می‌برند. در یافتن راه مشورت می‌دهند. اما اجازه می‌دهند که کوهنوردان «احساس کنند» که قله را خود فتح کرده‌اند.

زنان از طریق شنیدن جذب میشوند

و مردان از طریق دیدن ..

به همین دلیل است که

زنان آرایش میکنند

و مردان دروغ میگویند !

ادامه خواندن “راز نهان”

اینستاگرام

Image may contain: 1 person, sitting, living room and indoor

50 likes

 • rmomenpourدوست خوبم، من كه ياد گرفتم اگه دنيات به اندازه يه نفر كوچيك بشه يا اون يه نفر باندازه خدا بزرگ بشه و يه روزي تركت كنه اونوقت دينو دنياتو با هم مي بازي، پس دستتو 

دوست پسر یا شوهر

 
اگه يه دختر شانس بياره و يه دوست پسر خاص داشته باشه خب حتماً لياقتشو داره حالا:
دوست پسر از نوع خاصش کيه؟
1- پسري که سعي ميكنه از لحاظ ظاهري منطبق بر آرزوها و سلايقت باشه.
2- پسري که سعي داره خودش رو منطبق بر سلايق تو کنه و تا حد امکان مخالف حرف نزنه و روزتون رو خراب نکنه.
3- اگه مشکلي با خانواده اش پيدا کني، صد البته که حق با تواه و اونا هستند که زور و در بعضي موارد جفنگ ميگن.
4- در اکثر مواقعي که به حضور فيزيکيش احتياج داري صدي نود در خدمتگزاري حاضره البته بغير از خريد.
5- کمتر پيش مياد اگه بي موقع باهاش تماس تلفني بگيري، ترش کنه و بد جوابت رو بده ( مگه که اونم پريود روحي باشه!)
6- تجربيات محير العقولت رو با اون داري، مثل پياده روي در يک روز باروني از ميدون راه آهن تا ميدون تجريش!
7- اگه مناسباتتون پيشرفته تر و مسئله سكس بينتون حل شده باشه، مطمئنن بهترين و خفن ترين خاطرات سكسيرو با اون خواهي داشت.
8- وقتي باهاش بيرونيد، هردوتا تون کمتر به اين فکر مي کنيد که شام امشب رو ساده تر بگيريم، چيزي که مهمه امشب و خوش گذشتن بر هردوتون پس بي خيال جيب و saving .
9- هر وقت ببينيش در بهترين حالت فيزيکي و ظاهريش به سر مي بره.
اما همسر يا شوهر خوب کيه؟
1- منطبق بودنش با معيارهاي ظاهري تو، خيلي حائز اهميت نيستاينقدر معيارهاي مهم ديگه ايي وجود داره که اين يکي توش گمه.
2- يک شوهر خوب و صد البته بالغ دليلي نمي بينه خودش رو با تو منطبق کنه و يا به تعبيري خودش رو براي خوشايند تو تغيير بده چون اگر تو هم هنگام انتخاب عقل سليمي ميداشتي، فردي رو انتخاب مي كردى که آزاد انديش باشه نهيک برده در خدمت.
3- اگه مشکلي با خانواده همسرت پيش بياد عقل سليم حکم ميکنه که دخالت بي جا نکنه و بگذاره مشکل بين شما توسط خودتون حل شه، نه اينکه با طرفداري از هرکدوم از طرفين، حس نفرت و انزجار رو در ديگري مشتعل کنه و سببکدورت و دلسردي رو فراهم کنه.
4- فکر مي کنم يک همسر خوب هم در اکثر مواقع که بهش احتياج هست حضور داره ولي نه از سر اجبار بلکه مي دونه اين يه شراکته و جا زدن هرکدوم از شرکا به معناي نابوديه.
5- خوب مسلمه که توي يک زندگي و در اثر تداوم سالها، رودروايسي که در ديگر روابط هست از بين ميره و همينم سبب ميشه که اون هميشه بهترين نباشه… ولي اصلا دليل قانع کننده ايي نيست که خودت و يا اون رو مجاز بدوني بهشلختگي و بي اهميت بودن به ظاهر و نوع برخورد.
6- توي رابطه زناشويي برخلاف دوستي ، عقل و منطق حرف اول رو ميزنه تا احساسات و عشق.
7- هفت سال اول وااااي چه لحظات خوشي با هم داريد مخصوصاً در زمان intercourse و چه زود اين زمان سپري ميشه و بعد از سپرى شدن آن ، اين مرد خوب دنبال سندي ميگرده كه مجوز اون ١٤٠٠ سال پيش داده شده و بدروزگار اينه كه اين سندرو ميخواد مخفي نگه داره.
8- يک همسر خوب که زمان رو در اختيار داره، احتياجي به جنگولک بازي و جفتک پروني تو رختخواب رو نداره … چون يک بغل گرم و مهربون و مطمئن که هميشه تکيه گاهه تمام اون لذتها رو يک جا بهت هديه مي کنه.
9- يک همسر عاقل و حسابگر هميشه گوشه چشمي به آينده داره و شرط اينکار ، مديريت مالي در درجه اوله.
آروم آروم اومد بارون شديم عاشق زديم بيرون
اومد نمنم نشست شبنم روموهامون روموهامون

Happiness

 • Happiness is being loved for how you are
 • Happiness is the art of never holding in your mind the memory of any unpleasant thing that has passed
 • That man is richest whose pleasures are cheapest
 • Everyone wants to live on top of the mountain, but all the happiness and growth occurs while you’re climbing it
 • Happiness is acceptance

 • Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success
 • There is only one way to happiness and that is to cease worrying about things which are beyond the power of our will

خوراکیهای مناسب کاهش اسید اوریک

خوشبختانه در کنار مصرف داروها، برخی گزینه های غذایی نیز قادر به کاهش سطوح اسید اوریک خون هستند:
کنگر فرنگیسرشار از مواد معدنی، ویتامین ها و آنتی اکسیدان ها و همچنین فیبر و پروتئین استکنگر فرنگی خاصیت دیورتیک دارد و به همین دلیل سبب دفع اسید اولیک و سایر سموم ازطریق ادرار می شود.
پیازبرای درمان انواع بیماری ها می توان به آن اعتماد کرد ضمن این که یک گزینه غذایی عالی برای کاهش اسید اوریک خون است.
مکمل های ویتامین سیویتامین سی می تواند به کاهش سطح اسید اوریک در خون کمک کندبنابراین، درباره مصرف مکمل ویتامین سی با پزشک خودتان مشورت کنید.
آبنوشیدن آب به مقدار ۲ تا ۴ لیتر (۸ تا ۱۶ لیواندر روز، باعث می شود اسید اوریک بیشتری از کلیه ها دفع شود. (حتما ۱ لیوان آب، قبل از خواب بنوشید زیر این کار به کم شدن اسیداوریک کمک می کند.) دقت کنید منظور نوشیدن آب است نه هر نوشیدنی دیگری.
سیبزمانی که از انباشت بیش از حد اسید اوریک در خون رنج می برید، مصرف این میوه را فراموش نکنیدمصرف سیب منجر به از بین بردن تمام سموم اضافی از بدن می شودعلاوه براین، سرکه سیب سم زدای طبیعی است، و به حذف مواد زائد مانند اسید اوریک بدن کمک می کند.
آب لیموخاصیت قلیایی دارد و منجر به خنثی شدن اسید اوریک خون میشود ویتامین سی موجود در آن نیز منجر به دفع اسید اوریک می شودصبح ها با معده خالی یک لیوان آب گرم را بههمراه لیمو بنوشید و برای چند هفته این کار را تکرار کنید تا شاهد کاهش اسید اوریک خون باشید.
روغن زیتونانتخاب روغن زیتون به جای روغن نباتی و یا کره نقش مهمی در کاهش اسید اوریک خون داردروغن زیتون سرشار از ویتامین ای و آنتی اکسیدان ها است و در کاهش التهاب بدن نیز نقش دارد.
شیر کم چرباین نوع شیر سبب کاهش جذب مجدد اسیداوریک و از بین رفتن آن از طریق کلیه ها می شودنوشیدن ۱ تا ۵ فنجان شیر کم چرب در روز توصیه می شودشما همچنین میتوانید به جای شیر از ماست و سایر محصولات لبنی کم چرب استفاده کنید.
آب سبزیجات تیره رنگخاصیت قلیایی دارد و غنی از ویتامین سی، کلروفیل، و مواد شیمیایی گیاهی است که منجر به سم زدایی از بدن می شودآب سبزیجات تیره رنگ منبع خوب پروتئین واسیدهای آمینه است که مصرف آن با لیمو منجر به کاهش اسید اوریک بدن می شود.
لیموترش برای مقابله با اسیداوریک
متخصصان بر این باور هستند که لیموترش یکی از میوه های درمانگری است که نباید از آن غافل بوداین میوه ترش به  ویژه برای مقابله با شاخص بالای اسیداوریک بسیار موثر استهمان طور که می دانید اسید اوریک باعث افزایش پورین می شود که ماده ای مضر است.
اگر ماده به درستی دفع نشود باعث ایجاد لخته و سنگ های ریز در بدن می شود و روی مفاصل نشسته و آن ها را ملتهب می کندتشکیل این سنگ های کریستالی ناشی از وجود محیطی اسیدی در بدن استیک روش خوب و موثر برای مقابله با این مشکل آلکانیزه کردن منظم بدن استلیموترش برای این کار کمک کننده و باعث ساخت کربنات کلسیم می شوداین ماده اسیدهایی ماننداسیداوریک را خنثی می کندعلاوه بر این لیموترش یک میوه تصفیه کننده و ضدعفونی کننده است که ترکیبات و عناصر مضر و غیرضروری را از بدن دفع می کنداین میوه ترش حاویترکیبات آنتی اکسیدانی نیز هست که پیری را از بدن دور می کند.
عسل و لیموترش در خدمت کاهش اسیداوریک
اکثر مردم تصور می کنند که لیموترش به دلیل طعمی که دارد بسیار اسیدی استعسل هم به دلیل اینکه pH منفی داردیکی از مواد غذایی مفید برای مقابله با اسیداوریک محسوب می شودزمانی که این مواد غذایی وارد بدن می شوند محیطی آلکانی خوبی مهیا می کنند که بدن بتواند پورین را در آرامش کاملدفع کندبرای بهره مندی بیشتر از ترکیب عسل و لیموترش پیشنهاد می شود که جوشانده ای با این دو ماده غذایی مفید تهیه کرده و در طول روز میل کنیدکار چندان سختی نیستشما به یکلیتر آب، یک عدد لیموترش و 3 قاشق غذاخوری عسل نیاز داریدآب را داغ کنید و یک عدد لیموترش را با پوست داخل آن بیندازیدصبر کنید تا آب مجدداً به جوش بیاید و 20 دقیقه به آرامیبجوشددر نهایت ترکیب را صاف کرده و 3 قاشق عسل به آن اضافه کنیدیک فنجان از جوشانده تان را صبح به صورت ناشتا میل کنیدبهتر است آن را به صورت ولرم میل کنیدسپس یکفنجان دیگر حدود 15 دقیقه بعد از ناهارتان بنوشیدیک فنجان دیگر نیز بعد از ظهر و آخرین فنجان را نیم ساعت بعد از شام میل کنیدشما با همین روش ساده می توانید میزان اسیداوریک تانرا به صورت طبیعی کاهش دهید.
چای سیب و لیموترش
دومین درمان و کاهنده طبیعی اسید اوریک ترکیب سیب و لیموترش استباید بدانید که سیب نیز تأثیر زیادی در مقابله با اسیداوریک داردبخش اعظم اسید اوریک در جریان هضم غذا زمانیکه بدن در حال متابولیز پورین موجود در گوشت یا ماهی است تولید می شودسیب و لیموترش در روند هضم غذا دخالت کرده و برای کاهش اسیداوریک موثر عمل می کنندبه این صورت کهباعث تحریک تولید اسید کلرهیدریک می شوند که برای ایجاد محیطی آلکانی و دفع اسیداوریک موثر استبرای رسیدن به این هدف توصیه می کنیم که هر صبح یک عدد سیب سبز میل کنید.
بعد از صرف صبحانه نیز از چای سیب، دارچین و لیموترش غافل نشویدبرای تهیه این چای مفید به یک عدد سیب، یک لیوان آب (200 میلی لیتر)، پوست نصف لیموترش و یک عدد چوبدارچین نیاز داریدکافی است سیب را با پوست به چهار قسمت تقسیم کنید و آن را با یک لیوان آب و پوست لیموترش روی حرارت قرار دهیدیک عدد چوب دارچین نیز داخل آن انداخته واجازه دهید 20 دقیقه روی حرارت بماندسپس ترکیب را صاف کنید و جرعه جرعه بنوشیداین کار به بهبود گوارش کمک می کندتوصیه می کنیم از میوه های ارگانیک استفاده کنید و ازشیرین کردن چای بپرهیزید.
اسموتی توت فرنگی و لیموترش
علاوه بر درمان های طبیعی ذکر شده شما می توانید به کمک توت فرنگی و لیموترش یک اسموتی سالم و مفید تهیه کنیداین نوشیدنی برای افرادی که اسیداوریک شان بالاست؛ افرادی که ازنقرس یا مشکلات مربوط به آرتریت رنج می برند مفید است.
توت فرنگی یک ماده غذایی ضدالتهاب فوق العاده برای مقابله با اکثر بیماری ها استاین میوه خوشرنگ و خوشمزه نوعی آسپرین طبیعی محسوب می شود که برای تسکین دردهای مفصلی،رفع التهاب های مربوط به نقرس و تصفیه و پاکسازی بدن موثر استتوت فرنگی همچنین یک میوه مدر فوق العاده است و به همین دلیل نیز به دفع اسیداوریک کمک زیادی می کند.
اسموتی توت فرنگی و لیمو
برای تهیه این نوشیدنی مفید به 10 عدد توت فرنگی، یک لیوان معادل 200 میلی لیتر آب و آب نصف لیموترش نیاز داریدروش تهیه آن نیز بسیار ساده استابتدا توت فرنگی ها را با دقت واحتیاط شستشو دهید و سپس آن ها را با یک لیوان آب روی حرارت بگذاریدزمانی که توت فرنگی ها کاملاً نرم شدند می توانید زیر شعله را خاموش کنید و آب نصف لیموترش را به آن اضافهکنیدسپس این ترکیب را میکس کنید تا کاملاً یکدست شودچند قالب یخ به نوشیدنی سالمتان اضافه کنید و بعد از ناهار میل کنیداین کار به هضم غذا و همچنین کاهش اسیداوریک تان کمکزیادی می کند.

راز زندگی

Happiness is being loved for how you are

وقتی خودم را به اندازه ی کافی دوست داشتم آن قسمت از وجودم که همیشه تشنه توجه بود ارضاء شد و این شروعی برای پیدایش آرامش درون بود. این جا بود که توانستم شفاف تر ببینم.

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﯼ ﺗﮑﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﻭﻟﻔﮕﺎﻧﮓ ﭘﺎﻭﻟﯽ .

ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻧﻮﺑﻞ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۴۵

ﭘﺎﻭﻟﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : ﻫﯿﭻ ﺩﻭ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯽ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﯽ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻋﺪﺩ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮﺍﻣﯽ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .

ﭘﺎﻭﻟﯽ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :

ﺳﯿﺒﯽ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻫﺎ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ، ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .

ﻓﺮﺽ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﺎﻡ ﺁﻥ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻥ ﺭﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﻢ ” ﺍﺭﯾﮏ ….”

ﻋﺪﺩ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮﺍﻣﯽ ﺍﺭﯾﮏ ﻋﺪﺩﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﻢ، ﻓﺮﺽ ﮐﻨﯿﺪ ﺁﻥ ﻋﺪﺩ ﺑﺰﺭﮒ 23 ﺑﺎﺷﺪ .

ﭘﺎﻭﻟﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺩ ﺩﺭ ﻫﯿﭻ ﮐﺠﺎﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﯽ , ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﺩﺭ ﮐﻬﮑﺸﺎﻥ , ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﺳﯿﺐ ﺩﯾﮕﺮﯼ , ﺑﻠﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﺷﯿﺌﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﺶ ﻋﺪﺩ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮﺍﻣﯽ ﺁﻥ 23 ﺑﺎﺷﺪ .

ﺣﺎﻝ ﺍﮔﺮ ﺩﺳﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﺳﯿﺐ ﺭﺍ ﺑﺮﻕ ﺑﯿﻨﺪﺍﺯﻡ , ﺍﺯ ﺍﺻﻄﮑﺎﮎ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ , ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻋﺪﺩ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮﺍﻣﯽ ﺍﺭﯾﮏ ﺭﺍ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺜﻼ 26 ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﺪ . ﻭ ﺩﺭﺳﺖ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪﺗﻨﻬﺎ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﺪﺩ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮﺍﻣﯽ 26 ﺑﻮﺩﻩ , ﺩﺳﺘﺨﻮﺵ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .

ﺟﻬﺎﻥ ﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻔﻆ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺧﻮﺩ , ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ . ﭘﺎﻭﻟﯽ ﺑﺎ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻧﻮﺑﻞ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ :

ﺍﮔﺮ ﻫﺮ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯽ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﺪ , ﭘﺲ ﻫﺮ ﺷﯿﺌﯽ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻭﺍﺟﺪ ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺖ .

ﻭ ﺍﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮﯼ :

ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﯿﺐ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺍﺻﻄﮑﺎﮎ ﮐﻮﭼﮏ , ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ , ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻡ ﻭ ﻣﯽ ﺑﻮﺳﻢ , ﻭ ﯾﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻢ …

ﻭ ﯾﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺍﻡ ﻧﺎﺳﺰﺍ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﻭ ﯾﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺧﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﺩﻫﻢ ….

ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺍﺭﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺯﻧﺠﯿﺮﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﺩﻫﻢ .

ﻫﺮ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺫﻫﻦ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ , ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮔﺴﺘﺮﻩ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺩﺳﺘﺨﻮﺵ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

ﺣﺮﻑ ﺁﺧﺮﻡ :

ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻣﺤﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﺪ , ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﯽ ﻣﻬﺮﯼ ﺩﯾﺪﯾﺪ , ﻧﺎﺍﻣﯿﺪ ﺍﺯ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﻧﺸﻮﯾﺪ؛

ﭼﻮﻥ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻓﺮﺩ ﺩﯾﮕﺮﯼ , ﺩﺭ ﯾﮏ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻭ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﯾﮕﺮ را صد در صد ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﻳﺪ .

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﻠﻢ ﺑﺮ ﺁﻣﻮﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻣﻬﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ . ﭼﻮﻥ ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺍﺳﺖ .

ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺳﺎﻃﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ

ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺯ ﭘﺲ ﮔﯿﺮﯾﺪ .

ﺩﺭ ﮔﺴﺘﺮﻩ ﯼ ﮐﯿﻬﺎﻥ ﻫﯿﭻ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﯽ ﺩﻟﯿﻞ ﻭ ﺑﯽ ﺣﮑﻤﺖ ﻧﯿﺴﺖ .

یک قانونى داريم در روانشناسی كه هميشه ثابت است:

“ما به محيطمان عادت ميكنيم”

اگر با آدم های بدبخت نشست و برخاست کنید

کم کم به بدبختی عادت می کنید و فکر می کنید که این طبیعیست

اگر با آدم های غرغرو همنشین باشید

عیب جو و غرغرو می شوید و آن را طبیعی می دانید

اگر دوست شما دروغ بگوید، در ابتدا از دستش ناراحت می شوید

ولی در نهایت شما هم عادت می کنید به دیگران دروغ بگویید و اگر مدت طولانی با چنین دوستانی باشید، به خودتان هم دروغ خواهید گفت.

از امروز تصمیم بگیرید به مجموعه افراد مثبت ملحق شوید

به گروهی از ساکنین بومی نپال، شرپا می‌گویند.

شرپاها، معمولاً همراه کوه‌نوردان حرکت می‌کنند و بار و وسایل آنها را تا قله می‌برند.

آنها آن‌قدر قله را فتح کرده‌اند که دیگر، فتح دوباره‌ی قله برایشان هیجانی ندارد.

اما رمز حرفه‌شان چیز دیگری است.

شرپاها، خود را پررنگ نشان نمی‌دهند.

در حاشیه می‌مانند. بار را بالا می‌برند. در یافتن راه مشورت می‌دهند. اما اجازه می‌دهند که کوهنوردان «احساس کنند» که قله را خود فتح کرده‌اند.

رفتن یا ماندن

 

 

وقتی چشات بازه بازه، نمیتونی ببینی  یه راه تازه
وقتی تاریکی تو راهت باشه میبینی روزاتُ تو ماه کامل
جاده ی ماه به آفتاب، نجاتِ وُ تنها راه به بالاست

میرسی به نور کامل اگه دست های تو باشه باهاش

 

 

 

حافظه

دیگر تنهایی ام را با کسی قسمت نخواهم کرد
یکبار قسمت کردم تنهایی ام چندین برابر شد.
در خاطرت بماند کسی بود که بی دلیل بود، بی دلیل دوستت داشت، در خاطرت بماند اغوشش بعد خدا تو را فهمید بوسه هایش عطر خوش عشق داشت همچنین در خاطرت بماند او نیز از خنده هایت می خندید و کلافه بودنت بیقرارش میکرد. گاهی میان بی حوصلگی هایت بنشین و یک چای بنوشو فکر کن، فکر کن به کسی که با تو خط به خط عشق را خواند. او فهمید و عاشق تَر شد.

هرچیز را هم اگر نخواستی به خاطر بسپاری یک چیز را بدان و همین را به خاطر بسپار تو،  تو برای او دنیای دیگری بودى، یک دنیای ممنوعه که با تو باکی نداشت از ماندن در ان، اما تو ! ماندنی نبودی پس در خاطرت بماند کسی بود که بی دلیل دوستت داشت !

نیروانا

افکار زیبایی دارد، سخنان قشنگى بیان میکند، جملات دلنشینی میگوید استادم نیروانا:

در ورای هر کاری، هر فریادی، هر سخنی، پیچیدگی‎‌ بسیاری وجود دارد که درک آنها مشکل است.
به این علّت است که هرگز نباید سطحی بیاندیشیم و دیگران را بدون آن که ابتدا آنها را درک کرده باشیم، محلّ داوری خود قرار دهیم.
کسی که مایل است صورتحساب را پرداخت کند، بدان علّت نیست که جیبی مملو از پول دارد، بلکه دوستی و رفاقت را بیش از پول ارج می‌نهد، در تعجبم از کسانیکه براى پرداخت صورتکساب پای صندوق انگار دعوا میکنند براستى که فکر میکنند آخر رفاقته یا بهتر بگویم رفاقت آخرشه.

کسانى که در محلّ کار، ابتکار عمل را به دست می‌گیرند، نه بدان علّت است که احمقند بلکه چون مفهوم مسئولیت را نیک می‌دانند! ما کار خودمان را میکنیم بگذار روزنامه ها هر آنچه میخواهند بنویسند.

کسانی که بعد از هر جنگ و دعوایی، زبان به پوزش باز می‌کنند و از در اعتذار وارد می‌شوند، نه بدان علّت است که خود را مدیون شما می‌دانند؛ بلکه از آن روی است که شما را دوست واقعی خود می‌دانند. لطفا آنها را مستحصل ننمائید.
یک روز، همۀ ما از یکدیگر جدا خواهیم شد!  دلمان برای گفتگوهای خویش دربارۀ همه چیز و هیچ چیز تنگ خواهد شد!  رؤیاهای خویش را به یاد خواهیم آورد. روزها و ماه‌ها و سالها از پی هم خواهد گذشت تا بدانجا که دیگر هیچ تماسی برقرار نخواهد بود.
یک روز فرزندان ما نگاهی به این عکس‌های ما خواهند افکند و خواهند پرسید:
“اینها چه کسانند؟”
و ما با اشکی پنهان، در چشم لبخندی خواهیم زد  زیرا سخنی بس مؤثّر قلب ما را متأثّر می‌سازد؛ پس خواهیم گفت:
“اینها همان کسانند که من بهترین روزهای زندگی‌ام را با آنها گذرانده‌ام.”
شخصی می گفت:
«من سی سال دارم.»
بزرگی به او خرده گرفت و گفت:
«نباید بگویی سی سال دارم، باید بگویی آن سی سال را دیگر ندارم.»
راستی شما به جای سال هایی که دیگر ندارید، چه دارید؟
آیا جز محبت و نیکی چیزی باقی میماند؟‏

پس بهتره تا دیر نشده زود باشیم، زودتر به خودمون بیایم، خودمونو دوست داشته باشیم تا دیگرانو دوست داشته باشیم
تنهایی کافه رفتن را یاد بگیریم
تنهایی مهمانی رفتن را
تنهایی سفر رفتن را
تنهایی خرید کردن را
تنهایی خوابیدن را
که اگر تقدیرمان سال ها تنها ماندن بود
از همه این چیزها جا نمانیم.
ساز بزنیم که انگشتانمان به وقت نبودنش چیزی را لمس کند که خوش آهنگ باشد که بتوانیم بی شراب و بی یار هم مست شویم.
خانه خود را با گلدان و شمع و عود و موسیقی و عشق، سبز و روشن و زنده نگه داریم که کاشانه مان آرامشکده مان باشد.
هر روز به آشپزی کردن عادت کنیم که احترام به همه چیز را نیز یاد بگیریم.

دوستان زیادی داشته باشیم که دنیایمان را با آدم های زیادی قسمت کنیم که دنیایمان تنها به یک نفر ختم نشود.

پس ورزش کن
کتاب بخوان
بنویس
موسیقی گوش کن
برقص
که انرژی نهفته در درونت را
به سمت درستی هدایت کنی

و در پایان
گاهی دستت را بگذار در دست کودک درونت، بگذار ببرد تو را هر جا که دلش خواست که یادت باشد زندگی شوخیه به اشتباه جدی گرفته شده.

خودت را ببخش که حق لذت بردن از زندگی را از خودت نگیری یعنى حق دوباره شروع کردن را.
پس خودت را دوست داشته باش که کسی نتواند آنقدر بزرگ شود که وسعت بکر دلت را تصاحب کند و از آن عبور کند که تو مالکیت بی قید و شرطت را، بی قید و شرط واگذار نکنی.

دیپ اسفناج

میخواى مثل آهن محکم و استوار باشی و با نشاط ؟image


دیپ اسفناج

مواد لازم برای دیپ اسفناج :
روغن ۱ قاشق چایخوری
فلفل چیلی سبز (خرد شده) نصف قاشق چایخوری
اسفناج خرد شده ۱ فنجان
پیاز خرد شده یک و نیم قاشق غذاخوری
پنیر رنده شده یک چهارم فنجان
شیر یک چهارم فنجان
نمک و فلفل برای مزه دار کردن

طرز تهیه دیپ اسفناج :
روغن را در یک ماهیتابه نچسب گرم کرده و بعد پیاز و فلفل را روی حرارت متوسط تفت بدهید تا زمانی که پیازها طلایی رنگ شوند.

اسفناج و پنیر را هم اضافه کرده و روی همان حرارت برای سه تا چهار دقیقه طبخ کنید. طی این زمان گاهی این مخلوط را هم بزنید.

شیر را هم اضافه کرده و برای دو دقیقه دیگر طبخ کنید. (گاهی هم بزنید)
نمک و فلفل را اضافه کرده و خوب مخلوط کنید ، بعد آن را کنار گذاشته تا خنک شود.
این ترکیبات را در یک مخلوط کن ریخته تا زمانی که به خمیری یکدست تبدیل شود.

این دیپ را روی نان تست زده و سرو کنید.

نازخاتون

• سیر ۴ حبه
• زعفران ۱/۲ قاشق چای خوری
• بادمجان (متوسط) ۱۰ عدد
• سبزی (شامل نعنا و جعفری) ۷۵۰ گرم
• گوشت (بدون استخوان و چربی) ۱ کیلوگرمimage

گوشت را در ظرفی به همراه آب ، پیاز و نمک و سایر افزودنی های دلخواهتان آب پز کنید.بادمجانها برای این غذا باید کبابی شوند.
برای کبابی کردن بادمجانها کافیست آنها را شسته و روی شعله مستقیم قرار دهید تا پوست آنها کاملا بسوزد و مغز پخت شود.
 سپس آنها را از چوبشان در دست گرفته و زیر شیر آب سرد بگیرید تا پوستشان جدا شود.
بعد چوب سر بادمجانها را بکنید و آنها را کاملا له کنید.پس از پخته شدن گوشت بادمجانها را به آن اضافه کرده و سبزی را در ظرفی جدا تفت داده و به غذا اضافه کنید.و اجازه دهید خوب بپزد.
در مرحله آخر ادویه را به غذا اضافه کرده و سیر کوبیده را نیز با آن مخلوط نمائید.
• در برخی از شهرهای شمالی به این غذا آبغوره میزنند که در صورت تمایل نصف لیوان آبغوره به غذا اضافه کنید.
• اضافه کردن زعفران یا زردچوبه در دستور پخت اصلی نیامده است اما اضافه کردن آنها رنگ و بوی خاصی به غذای شما خواهد داد.
• نازخاتون یکی از غذاهای محلی و بسیار خوشمزه شمال ایران محسوب میشود.این غذا در سایر مناطق کشور هم جزو غذاهای پر طرفدار است.حضور بادمجان کبابی مزه بسیار خاص و خوشمزه ای به این غذا میدهد. ادامه خواندن “نازخاتون”

عرقیات غیر الکلی

خواص انواع عرقیات

image۱ عرق آویشن

مسکن – ضد سرماخوردگی – مقوی معده – معالج بیماریهای قارچی پوست – ضد ورم بینی وگلو.

۲ عرق اسطو خودوس

تقویت کننده اعصاب – معالج برونشیت وزکام – پایین آورنده تب ونیروبخش – ضد تشنج وصرع درمان بیماریهای عصبی.

۳ عرق بید

درمان تب های شدید ودردهای تناسلی – زردی پوست (یرقان) – تصفیه خون.

۴ عرق بهارنارنج

تقویت کننده مغز واعصاب – نشاط آور- تقویت قلب.

۵ عرق بادرنجبویه

ضد خستگیهای روحی – استفراغ های دوران بارداری – برونشیت وتشنج – ضد قلنج – درمان دل پیچه.

۶ عرق بومادران

ضد ورم روده ومعده – ضد روماتیسم ونقرس – رفع اختلالات قاعدگی ودرد دوران قاعدگی.

۷ عرق بیدمشک

تقویت کننده فلب – رفع ناراحتیهای اعصاب – ضد تپش قلب.

۸ عرق پونه

ضد سیاه سرفه وگریپ – خلط آور- بادشکن – قابض – بازکننده عروق – ضد عفونی کننده .

۹ چهارعرق سرد

تب بر- خنک – تقویت کننده معده.

۱۰ چهارعرق گرم

تقویت کننده معده – مفید برای هضم غذا – رفع ناراحتی های روده .

۱۱ عرق چهل گیاه

تقویت کننده معده – کمک به هضم غذا – بادشکن – ضد سردی – ضد تهوع واستفراغ .

۱۲ عرق خارخاسک

مدر قوی – رفع سنگ کلیه ومثانه – کیسه صفرا- تصفیه خون.

۱۳ عرق خارشتر

ضد عفونت مجاری ادراری – سنگ شکن – مدرقوی – ضد سیاه سرفه.

۱۴ عرق رازیانه

معطر کننده – محرک – بادشکن – مدروقاعده آور- درمان بواسیر ونقرس – ازدیاد شیر مادران .

۱۵ عرق زنیان

ضد نفخ معده – ضد ترشی معده – ضد عفونت – ضد انگل – بادشکن – درمان عوارض بعد از ترک اعتیاد.

۱۶ عرق زیره

ضد چاقی – تصفیه کننده خون – ضد هیستری وتشنج – افزایش شیر مادران – بادشکن – هضم کننده غذا – کاهنده چربی خون.

۱۷ سرکه سیب

لاغر کننده – مکمل غذا

۱۸ عرق سنبل الطیب

خواب آور- مسکن – تقویت قلب – اشتها آور.

۱۹ عرق شاتره

ضد خارشهای پوستی – صفرا بر- تقویت کبد – نشاط آور- ضد نفخ – اشتها آور.

۲۰ عرق شنبلیله

ضد قند – تقویت قوای جنسی – نیرو بخش.

۲۱ عرق شیرین بیان

درمان قاطع زخم معده واثنی عشر- ضد سرفه – صفرا بر.

۲۲ عرق شوید

ضد چربی خون –
عرق کاسنی

مفید برای کبد – ضد جوش – ضد خارش – تصفیه کننده خون – کاهنده چربی .

۲۳ عرق کیالک

تصفیه کننده خون – جلوگیری ازعواقب سعت کلسترول – جلوگیری ازتنگ شدن رگها.

۲۴ عرق گزنه

اثر قاطع دررفع بیماریهای پوستی وجلدی – ضد چربی وقند خون – ضد خون ریزی – بازکننده عروق – مدر.

۲۵ عرق گلبهار

مفید برای لطافت پوست دست وصورت – مقوی معده

۲۶ عرق مریم گلی

ضد دیابت – ضد رماتیسم واسهال – ضد سینوزیت – ضد انگل – ضد نفخ .

۲۷ عرق مخلصه

ملین – مقوی – دفع سموم – ضد قولنج – پاد زهر قوی مفید برای ناراحتیهای کمرو مفاصل عضلانی – تقویت معده .

۲۸ عرق مورد

ضد خون ریزی – قابض روده – درمان اسهال وبواسیر- تقویت رشد مو- ضد آفت .

۲۹ عرق نعنا

ضد دل درد – دلپیچه – ضد نفخ – بادشکن – تقویت کننده معده کودکان

۳۰ عرق یونجه

چاق کننده – نیروبخش – معالج رعشه وناراحتی های عصبی – تصفیه خون – کاهش قند خون
باطب گیاهی آرامش طبیب خودو خانواده باشید

Bon appetiteimage ادامه خواندن “عرقیات غیر الکلی”

غم دنیا

image

غم دنیاست
وقتی عشقت دور از اینجاست
وقتی دل بی رمق و خسته و تنهاست
غم دنیاست
دل آدم بشه حساس
وقتی عشقت تو دلش نباشه احساس
نباشه احساس

غم ِ دنیاست
اون بره و ترکت کنه
هیچکسم نباشه ک درکت کنه
غم ِ دنیاست
لحظه ی خدافظی
بفهمی ک دیگه بهش نمیرسی

غم دنیاست
وقتی عشقت بدشه خیلی
وقتی که به تو نداشته باشه میلی
غم دنیاست
وقتی خوابشو ببینی
اما هیچ وقت نتونی پیشش بشینی
پیشش بشینی

غم دنیاست
اون بره و ترکت کنه
هیچکسم نباشه ک درکت کنه
غم دنیاست
لحظه ی خدافظی بفهمی
که دیگه بهش نمیرسی

غم دنیاست

image

 

محبت تا کی

 • رابطه-۱ذره ذره, محبت را باختم و شکست را بردم.
  این نوشته ( شهاب حسینی ) خیلی زیباست:
  اگر کسی تو را با تمام مهربانیت دوست نداشت؛
  دلگیر مباش که نه تو گناهکاری نه او!
  آنگاه که مهر می ‌ورزی مهربانیت تو را زیباترین معصوم دنیا می‌کند … پس خود را گناهکار مبین.
  من عیسی نامی را می شناسم که ده بیمار را در یک روز شفا داد و تنها یکی سپاسش گفت!!!
  من خدایی می شناسم که ابر رحمتش به زمین و زمان باریده ، اما فقط یکی سپاسش می گوید و هزاران نفر کفر !!!
  پس مپندار بهتر از آنچه عیسی و خدایش را سپاس گفتند ،از تو برای مهربانیت قدردانی می کنند.
  پس از ناسپاسی هایشان مرنج و در شاد کردن دلهایشان بکوش… که این روح توست که با مهربانی آرام میگیرد .
  تو با مهر ورزیدنت بال و پر میگیری …
  خوبی دلیل جاودانگی تو خواهد شد …
  پس به راهت ادامه بده،
  دوست بدار نه برای آنکه دوستت بدارند …
  تو به پاس زیبایی عشق ، عشق بورز.زندگی خود پانتومیمه، حرف بزنی باختی.

عاشقى / دوستى Love / Like

وای که من عاشق حسین پناهی بودم، اصن این مرد در زمان زندگیش هر حرفش یه داستان و راستان بود. او میگفت:
دیدی وقتی یه بادوم تلخ میخوری؟!!!
سریع بعدش چنتا بادوم شیرین میخوری تا تلخیش از بین بره!
تو دیگه لذتی از بادوم های شیرین نمیبری!
فقط میخوای اون تلخی رو فراموش کنی!
وقتی هم که اون تلخی تموم شد…
دیگه میترسی بادوم بخوری!image
که نکنه دوباره تلخ باشه!!!
عشق مثل اون بادوم تلخه میمونه!
بعدش با آدمای زیادی آشنا میشی!!!!
ولی فقط برای فراموش کردن اون!
بعدش هم دیگه میترسی عاشق شی!
در اصل آدما فقط یه بار عاشق میشن!
از اون به بعدش یا واسه فراموشیه یا از اجبارِ تنهایی.

من که میگم این آغاز دوست داشتنه ابتداى دوستی با خود با طبیعت با زندگی.

وقتی آدم عاشقه، کم کم چیزای دیگه بدست میاره ولی عین کفه ترازو کفه عشق سبکتر میشه به عبارتی میشه گفت عشق بالا میره ولی سبک میشه و اوج میگیره تا به دوست داشتن میرسه. منم

وقتی وانمود میکردم گریه های دی را نمیبینم و او اصن هیچوقت ناراحت نیست فکر کردم که بردم، ولی باختم.

وقتی برنامه ریزی میکردم تا دی را به زور با کسانی که دوست نداشت خودمونی کنم, فکر کردم که بردم, ولی باختم.

وقتی به زور میخواستم خوشبختش کنم و اون چیزی نمی گفت. فکر میکردم که بردم، ولی باختم.

وقتی که کلی پول برای خرید یه خونه برا سرمایه گذاری هزینه کردم.  فکر کردم که بردم, اما باختم.

وقتی که در جمع خانوادگی جواب دندان شکنی به خواهرش دادم و سر جا نشاندمش, فکر میکردم که بردم, اما باختم.

وقتی برای هر کار زنانه به او فهماندم که من بهتر برنامه ریزی میکنم, فکر کردم که بردم, اما باختم.

وقتی درجمع خانواده خودم. عیب های دی را گفتم و همه خندیدند و کمی سر به سرش گذاشتم و کارهایش را مسخره کردم, فکر میکردم که بردم, ولی باختم.
وقتی دلش می شکست  و ناراحت میشد و میخواستم زیادی لوس نشود و تحویلش نمیگرفتم, فکر کردم که بردم, اما باختم.

وقتی سعی میکردم جلو دیگران وانمود کنم که من عاقلترم و اشتباهات تقصیر اوست و تنهایش میگذاشتم, فکر کردم که بردم, اما باختم.

وقتی سعی نمیکردم که مانند او بشم و او هم هیچگاه مانند من نشد هر دو فکر کردیم  که بردیم, اما هر دو به تساوی باختیم.

زندگی و محبت را ذره ذره باختیم عشق را پروندیم و شکست را طی بیست سال بردیم.

عشق یعنی من میگذرم تو بمانی و دوست داشتن یعنی مبارزه با خودخواهی به خاطر دیگری.

باداکوناسانا یا حرکت پروانه

Butterfly Poseباداکون-۳ بدن انسان می تواند وسیله ای برای رشد معنوی و یا به عکس مانعی بزرگ برای آن گردد، در قرن بیست و یکم احتمال اینکه بیشتر در وضعیت نشسته بسر ببریم واقعیتی اجتناب ناپذیر است، بصیرت و آگاهی درست نشستن باعث جلوگیری از بسیاری امراض میگردد. بسیاری از مردم بر این باورند که برای ورزش کردن حتما باید یک ساعت وقت صرف کنند و یا به باشگاه بروند، ممارست هایی که به آنها اشاره میکنیم خلاف این را به اثبات میرساند، تمریناتی را که در ماهنامه پیش به آن پرداختیم در خصوص آسانای وریکشاسانا و تمرکز بدن در حالت ایستاده بود و در این شماره به تمرینات کششی می پردازیم که به غیر از انعطاف پذیری و تمرکز فکری، خستگی را از بدن بالاخص عضلات پا دور می کند و از آن به آسانای پروانه یاد می کنیم.

 1. نفسی عمیق کشیده و در حالتی آرام چهار زانو بنشینید، در وضعیتی که لگن متقارن روی زمین باشد. 
 2. زانوها را خم کرده به طوریکه کف پاها تماس نسبتا کاملی با هم داشته باشند، پاشنه های پا را به لگن نزدیک کرده و پنجه های پا را بگیرید. 
 3. با سینه ای باز و گشوده و عمود بر زمین شانه ها را از گوش ها دور کرده و به عقب بکشید.
 4. با حفظ حالت سینه باز، زانوها را به بالا و پایین حرکت داده طوریکه کف پاها از یکدیگر جدا نشوند.
 5. پس از انجام این حرکت به مدت یک دقیقه، زانو ها را باز نموده، پاها را دراز کنید و حرکت را برای سه مرتبه دیگر تکرار نمائید.

باداکون-۲خیلی از مربیان ورزش اعتقاد دارند حرکات بدنی نه تنها موجب تقویت بنیه جسمانی در فرد میشود بلکه بواسطه افزایش میزان سروتونین موجود در مغز، بهبود عملکرد مغز را نیز به همراه دارد. باور انسانهای اهل فن بر این است که یونانیان قدیم اولین ملتی بودند که خیلی از ورزش ها همچون ژیمناستیک را بنا کرده اند همچنین خیلی از ورزش های دیگر نیز از همانجا نشأت گرفته است ولیکن اصول این دسته بسیار خشن و هدف تقویت عضلات بوده است.

انجام آساناهای مختلف علاوه بر افزایش قوای جسمانی یک ممارست ذهنی را نیز بهمراه دارد. 

فواید این آسانا

 • تحریک و تقویت قلب و بهبود گردش خون
 • تقویت کشاله ران و زانو
 • تحریک وریدهای شکمی و کاهش غده وذی (پروستات)
 • ماساژ اندام های داخلی
 • کاهش درد سیاتیک و درد های رماتیسمی

بسیاری از محققین، پیدایش آداب و فنون یوگ را خیلی قبل تر از تدوین کتاب “یوگاسوترا” می دانند و معتقدند که این حرکات با اصولی ذهنی بوجود آمده که هدف دستیابی به آرامش روح میباشد پس مراقبه شکل گرفته است در واقع مراقبه یک مسلک برای دعا نیست، تمرکز روی یک موضوع جهت خشنودی همنوع، یک مراقبه است، تمرکز روی تنفس و نفس عمیق، مراقبه است، نگاه به افق در حالتی سکون و متمرکز، مراقبه نامیده میشود، گوش دادن عمیق به صحبتهای یک استاد یک مراقبه است حتی گوش دادن به صدای پرندگان نیز یک مراقبه است  اگر این ممارست ها همراه آگاهی و تعقل صورت پذیرد، شما نیز راهی بسیار کوتاه را برای رسیدن به هدف غائی انتخاب نموده اید.  

 

پدر و پسر

من که عاشق بودم تو نفهمیدی

با تو صادق بودم و تو نفهمیدی

پدر و پسرپدر و پسر-۱

زمانه عوض شده، زندگی عوض شده، وقتی پای صحبت بچه میشینی اون میگه پدر من که کاری نکرده و من باید جور کم کاری های اونو بکشم. چون از خدا غافل شده، خب حق داره میخواد ترقی کنه و برای ترقی حتما به پله احتیاج داره تا از اون بالا بره و وقتی کارش تمام شد دیگه به اون نردبون احتیاج نداره و بد روزگار اینه که حتما میخواد نردبون کهنه، جلوی چشماش نباشه و حالا وقت اونه که بزارش توی انباری پیش مابقی وسایل کهنه و بدردنخور.ولی زندگی نردبون نیست که بچه ها ازش بالا برن آخه بی انصاف، پدر ریشه زندگیه و بچه خود درخت، حالا وقت اینه که همه خود درختو ببینند و به ریشه کاری نداشته باشند، آخه گناه پدر چیه که عشقشو ازش میگیرن انسان میخواد به کجا برسه که ارزش هارو بی ارزش میکنه، وقتی بچه ها بزرگ میشن خب حتما بزرگ هستند که میگن بزرگ شدند ولی اگه پدر پیر شده بچه باید بدونه که اونم بزرگ شده بود و یه روزی بزرگ بوده و بچه هم یه روزی پیر میشه، اونا هم باید همون مراحل رو بگذرونند.

من نیازی به دلسوزی ندارم چون من خدارو دارم و خدا به من یه دل بزرگ داده ولی دلی که شکست شکسته، عزت مرد وقتی از بین بره دیگه کسی رو نمیشناسه. همه عاشق میشن ولی اغلب نمیتونن اونو حفظ کنن خب منم از این قاعده مستثنی نیستم.

اگه آرزوهامو توی دلم کشتم. اگه عشق واقعی باشه گذشت زمان مستحکمترش میکنه حتی اگه اشک و خون در فرد یکی شده باشه. حتما پسر میگه خب وظیفه بوده، باید در نظر بگیره اون منو دوست نداره بخاطر اینکه من آدم خوبی هستم بلکه اون منو دوست داره چون آدم بسیار شریفیه. وقتی بچه هستند پدرشونو دوست دارن اصن پدر براش یه سمبله و وقتی پدر محبت بچه رو احتیاج داره بچه اونو دریغ میکنه…..پدر و پسر-۲

آخه چرا میخوای آغوشتو از من بگیری اینو وقتی یه پدر میگه که توی خودش گم شده.

آروم آروم اومد بارون شدیم عاشق زدیم بیرون اومد نم نم نشست شبنم ….

حریم خصوصی

 1. آیا میدانید غار تنهایی کجاست؟
 2. آیا حریم خصوصی مختص دوران تجرد است؟
 3. آیا زن و شوهر یک روح در دو جسم هستند؟
 4. تعریف زندگی شخصی چیست؟
 5. آیا اصلا مرز تعریف شده ای در این زمینه، بین عاشق و معشوق وجود دارد؟

حریم خصوصی

جواب اینجاست:

انسانی که احترام به حریم خصوصی دیگران را وظیفه خود می پندارد از اعتماد به نفس فردی بالایی برخوردار است اگر چه حریم شخصی در یک قالب تعریفی نمی گنجد ولیکن حریم خصوصی هر فرد یعنی “حق داشتن تنهایی”

البته در اینجا فقط از حریم خصوصی معنوی صحبت میشود یعنی حریمی که قائم به شخص است، حریمی که لزومی برای قانع کردن دیگران نیست بلکه حدود آن میبایست توسط دیگران مراعات شود، بله فقط دیگران.

نه مرادم، نه مریدم، نه پیامم، نه کلامم، نه سلامم، نه علیکم، نه سپیدم، نه سیاهم،………… نه چنانم که تو گویی، نه چنینم که تو خوانی، نه آنگونه که گفتند و شنیدی، نه سماعم، نه زمینم، نه به زنجیر کسی بسته و برده ی دینم، ………… نه سرابم، نه برای دل تنهایی تو جام شرابم، نه گرفتار و اسیرم، ………… نه حقیرم، نه فرستاده پیرم، نه به هر خانقاه و مسجد و میخانه فقیرم،………… نه جهنم، نه بهشتم، نه چنین است سرنوشتم، این سخن را من از امروز نه گفتم نه نوشتم، بلکه از صبح ازل با قلم نور نوشتم، ………… حقیقت نه به رنگ است نه به بو، نه به های است نه به هو، نه به این است و نه او، نه به جام است و سبو، ……….. گر به این نقطه رسیدی به تو سربسته و در پرده بگویم، تا کسی نشنود این راز گهربار جهان را، آنچه گفتند و سرودند، تو آنی، خود تو جان جهانی، گر نهانی و عیانی، تو همانی که همه عمر به دنبال خودت نعره زنانی، ………… تو ندانی که خود آن نقطه عشقی، تو اسرار نهانی، همه جا تو، نه یک جایی، نه یک پایی، همه ای با همه ای، ……….. تو سکوتی، تو خود آن باغ بهشتی، ملکوتی، تو بخود آمده از فلسفه ی چون و چرایی، ………… به تو سوگند که این راز شنیدی و نترسیدی و بیدار شدی، در همه افلاک خدایی، نه که جزئی، نه چون آب در اندام سبوئی، خود اوئی، به خودآی تا به در خانه ی متروکه ی هر عابد و زاهد ننشینی و به جز روشنی و شعشعه ی پرتو خود هیچ نبینی و گل وصل نچینی.

حریم شخصی
حریم شخصی

اجرای حریم خصوصی کاملا تربیتی است که می بایست از اوان کودکی به بچه هامون آموز ش دهیم تا این امر نسل به نسل بچرخد که البته خود یاد بگیریم تا توجیه نکنیم. موارد ذیل را با هم مرور میکنیم تا بدانیم و بفهمیم که هر کدام به یک پاک کن قوی برای از بین بردن این غلط ها از وجودمان احتیاج داریم.

 1. عده ای دوست داشتن بیش از حد را بهانه ای برای این تجاوز میدانند مثلا نگرانی زن به همسر ویا باالعکس که دلیل آن دلسوزی بیش از حد بیان میشود. 
 2. عده ای بهانه کمک را سرلوحه شعارهای خود قرار داده و میگویند ما باید به هم کمک کنیم و بعد اجازه هر نوع دخالتی را به خود میدهند اینگونه افراد مثلا خیر خواه هستند و با همین دید همواره وارد حریم خصوصی میشوند.
 3. عده ای مهم بودن بعضی از اطرافیان را بهانه کرده و هی میخواهند از کار طرف مقابل سر در بیاورند اینگونه افراد شعار محبت را روی پلاکارد قلب خود نوشته اند.
 4.  عده ای هم که شورشو در آورده و میگویند که آبروی تو آبروی من است و من نمیزارم تو آبروریزی کنی اصلا این آبروی مملکت است و یا اینکه ما توی محله آبرو داریم من باید همه چیرو بدونم تا مواظب باشم تو آبروریزی نکنی یا اینکه ما همه اعضای یک ساختمانیم و باید بدونیم که ساکنین طبقه بالایی چیکار میکنند اینگونه افراد احساس میکنند که خیلی صمیمی هستند.
 5. عده ای هم به حکم سرپرستی تمامی دخالتها را از دید انجام وظیفه می بینند و میگویند که مثلا من پدر تو هستم یا من شوهر توام و این وظیفه من است که نذارم تو لطمه بخوری، واقعا که.

ما نباید به صرف اینکه کلید داریم در زدن قبل از ورود را از یاد ببریم، نباید به صرف اینکه همسر او هستیم سراغ جیب کت او، کیف و یا موبایل او برویم، ما نباید به صرف اینکه من میخواهم کشوها را مرتب کنم و او مثلا پسر من است خود را قانع کنیم که اجازه بازرسی داریم، ما حق نداریم تصور کنیم که مجاز به کندوکاو ذهنی افراد هستیم و بالاخره ما نباید مسیر فکری افراد را به سمتی سوق دهیم که انسانها تنها مکان خصوصی را سرویس بهداشتی بدانند، با تعرض به حریم شخصی دیگران در هر شرایطی هم اعتماد به نفس دیگران بالاخص کودکان را از بین میبریم و همچنین در موارد بیشماری باعث تخریب یک رابطه و یا یک خانواده می شویم، بد روزگار اینه که وقتی کوری به آدم دیگه برخورد میکنه بهش بگه مگه کوری.

یکی از دوستان عزیزم امروز سوال خوبی رو مطرح کرد که اگر یه فلشی رو که از یه دوست یا همکار جهت ریختن یک برنامه و یا هر چیز دیگری به دست ما رسیده باشه چند درصد از ما توی خلوت خودمون یه فایلی رو که توی اون فلش از قبل مونده رو باز نمی کنیم؟ راستی شما چی فایل دوستتونو باز میکنید؟ 

 

 

مقایسه خوبه برای دلخوشی

دولت عربستان برای اولین بار به زنهای این کشور اجازه حضور در انتخابات را داد و خانم های عربستان سعودی در رای گیری که اخیرا انجام شد برای نخستین بار شرکت کردند اما هنوز با محدودیتهای بی نظیری که کمتر در دنیا اتفاق می افتد، مواجه هستند. نه موردی که بانوان عربستان هنوز مجاز به انجام آن نیستند را با هم مرور میکنیم.

عربستان سعودی
عربستان سعودی

 1. رانندگی، در حال حاضر عربستان تنها کشور دنیا است که خانمها را از رانندگی محروم کرده است.
 2. مسافرت، سفر بدون قیم ممنوع است پر واضح است که سرپرست میبایست مرد باشد.
 3. ازدواج، بدون موافقت سرپرست ممنوع میباشد.
 4. ممنوعیت اشتغال به کار، کار کردن بغیر از خانه در هر مکانی بدون رضایت ولی ممنوع است.
 5. حجاب، ظاهر شدن در اماکن عمومی بدون پوشش با “ردای سیاه” (Abaya Robe) یعنی از سر تا نوک پنجه پا جرم محسوب می شود البته امروزه خانمها از صندل بدون جوراب نیز استفاده میکنند.
 6. ارثیه، دریافت ارث کمتر از مرد که خب این حکم صریح اسلام است.
 7. محدودیت انجام کار، با رضایت قیم نیز قادر به انجام بعضی از کارها نیستند.
 8. مشایعت با مردان، همراهی با مردان غیر وابسته در اماکن عمومی مانند رستوران ممنوع می باشد.
 9. طلاق، جدایی از مرد غیر ممکن نیست ولی آسان نیز نمیباشد.

به یزدان که گر ما خرد داشتیم         کجا این سرنوشت بد داشتیم

ازین روی این خانه ویرانه شد         که نان آورش مرد بیگانه شد

وریکشاسانا

در دنیای امروز خیلی از مردم در تکاپوی دستیابی به مال و رفاه بیشتر هستند عده ای دیگر سلامت جسمانی را هم پایه رفاه مادی میدانند اما هنوز ضلع دیگری از مثلث خوشبختی وجود دارد که نبود آن انسان را از حس عمیق رضایت دور نگاه میدارد و آن “آرامش” است. یوگا و یوگی دو واژه ای که امروزه بیشتر از آن صحبت میشود و مردم علاقه وافری به آن نشان داده اند راهی است جهت رسیدن به آن، در معنی لغوی یوگا یعنی اتحاد و یکی شدن و یوگی کسی است که تمرینهای یوگا را انجام میدهد، یوگا را همچنین میتوان علم نظارت بر خود و خود شناسی دانست که هماهنگی جسم و فکر را در بر دارد، یوگا نقش عمده ای در همسویی جسم، ذهن و عواطف داشته، نقش بارز آن، کنترل هیجانات و همچنین مدیریت استرس میباشد و ما میگوییم چه خوب که انسان ها در تمنای رسیدن به آرامش هستند، آسانا یعنی انجام حرکاتی در قالب یوگا برای پیشرفت جسم و ذهن، جسمی سالم و ذهنی سرشار از آرامش و خوشبختی. امروز در رابطه با یکی از آساناهای یوگا(حرکات بدنی)، نحوه انجام آن و تاثیراتش بر بدن صحبت می کنیم.

وریکشاسانا (درخت)

آسانای یوگا
آسانای یوگا

وریکشا به معنای درخت میباشد برای انجام این حرکت همچون درختی استوار ریشه در زمین، مستحکم و استوار میایستیم. 

 • با پشتی صاف و پاها کنار هم (تاداسانا)، وزن خود را بطور یکسان بین دو کف پا تقسیم میکنیم طوریکه تفاوت آن با ایستادن معمولی کاملا حس شود.
 • با تمرکز و به آرامی تمامی وزن بدن را بر روی کف پای راست میبریم و در کمال آرامش و خونسردی پای چپ را از زانو خم کرده و با کمک دست، کف پا را در ناحیه داخلی ران راست میگذاریم به نحوی که انگشتان پا به سمت زمین باشند.
 • در حالیکه  کف پای چپ را به انتهای ران راست فشار میدهید پای راست را کشیده و عضله بالای زانو را منقبض نمائید در این حالت زانوی چپ را به سمت عقب بکشید.
 • کف دستها رو به هم، یکدیگر را لمس کرده و از ناحیه قفسه سینه دستها را با دم به بالا ببرید، با دریافت انرژی از خالق حدود یک دقیقه در این وضعیت ثابت بمانید.
 • به یک نقطه ثابت به مقابل خیره شده تا بتوانید تعادل خود را حفظ کنید. همین حرکات را در سمت دیگر انجام دهید.

فواید این آسانا

 1. ایجاد هماهنگی بین ذهن، جسم و عضلات پا
 2. افزایش تمرکز
 3. تقویت مفاصل و عضلات پا
 4. ایجاد انبساط در قفسه سینه
 5. بهبود کف پای صاف و کاهش درد سیاتیک

جام خود را پر کنید

تا تو عاشقانه بودی شب من سحر نمیخواست    به ستاره دل نمی بست از تو بیشتر نمیخواست

حقیقت آدمی کلامی نیست که بیان میکند بلکه حرفهایی است که از تو پنهان می نماید اگر خواستی انسانی را بهتر بشناسی به آن چیزی که نمیگوید گوش بسپار، راستی  دقت کردید نگاه آدما حرفهای ناگفته بسیار دارد.

جام آرامشاگر جام آرامش درونی خودمان خالی باشد همواره از نزدیکترین خود توقع داریم که کمبودهای روحی ما را جبران کند چه دیر ولی خوب فهمیدم که در روابط احساسی، عشق دو طرف، هر چقدر هم عمیق باشد حتی اگر یکی از طرفین بهم محتاج باشند و این انتظار وجود داشته باشد، در لحظه ای که عطش روحی توسط همیار تامین نگردد آنگاه طرف مقابل دلسرد و خشمگین میشود و نهایتا رابطه به جدایی منجر میشود پس این سوال نا خودآگاه شکل میگیرد، خدایا چرا؟ من که عاشق او بودم آیا او را خوب نشناخته بودم؟ آیا او روی پنهانی داشت که از من مخفی کرده بود؟ آری جواب این است شناخت کافی نبود البته نه کمبود شناخت از او بلکه از خود. راز اینجاست زمانیکه خود را در واقع دوست داشته باشیم و از درون آرام باشیم همچنین عاشق خدای خود شویم، همان خدا را درون یار خواهیم یافت و آن عشق جاویدان می ماند یعنی عشق بدون شرط و بدون انتظار.

آزمایش خون

خون شناسی Hematology (آزمایش خون)

 • گلبول های قرمز: اکسیژن را در بدن حمل میکنند.
 • گلبول های سفید: عمل اصلی گلبو‌ل‌ سفید مبارزه با عفونت و حذف عوامل خارجی و مزاحم از بدن است.
 1. Hemoglobin همو گلوبین: پروتئین حامل اکسیژن در خون است در واقع همو گلوبین ماده غنی شده از آهن میباشد که به همین خاطر کمبود آهن موجب ناتوانی در انتقال اکسیژن و کم خونی در بدن شده، خستگی مزمن و رنگ پریدگی را به همراه دارد.همو گلوبین پایین یعنی کم خونی در بدن، زیر ۱۰mg/dl کم خونی محسوب میشود. 
 2. Hematocrite هما توکریت: درصد گلبول های قرمز به کل حجم خون مقدار همو توکریت را بیان می کند.مثلا همو توکریت ۴۳ درصد یعنی در ۱۰۰ میلی لیتر خون ۴۳ درصد گلبول قرمز وجود دارد، وقتی هما توکریت به زیر ۳۰ درصد برسد به معنای کم خونی است. 
 3. MCV سایز متوسط گلبول های قرمز را تعیین میکند وقتی این سایز از حد متعارف بزرگتر باشد به آن کم خونی ماکروسیتیک می گویند که ناشی از کمبود ویتامین B12 می باشد و اگر این سایز از حد نرمال خود کوچکتر باشد به آن کم خونی میکرو سیتیک می گویند که ناشی از کمبود آهن می باشد.
 4. MCH مقدار متوسط همو گلوبین درون گلبول قرمز را تعیین می کند که رابطه مستقیم با MCV دارد، وقتی هموگلوبین درون گلبول قرمز رقیق شود یا کاهش یابد گلبول قرمز کم رنگ می گردد که دلیل فقر آهن میباشد.
 5. ESR میزان رسوب خون میباشد و نمایانگر انواع عفونت است البته افزایش سن باعث افزایش ESR میگردد.  

 بیو شیمی Biochemistry (آزمایش ادرار / خون)

 • قند خون یا Fasting Blood Sugar که با واژه Fasting همراه است مشخص کننده این است که این تنها آزمایشی است که احتیاج است فرد ناشتا باشد یعنی در حالت گرسنگی ۱۲ ساعته این مقدار از ۱۰۵ میلی گرم در دسی لیتر کمتر باشد حال افزایش از این مقدار به معنای آن نیست که فرد دچار عارضه دیابت گردیده است بلکه میبایست در نظر داشت که بین ۷۰-۶۵ نرمال و بین ۱۱۰-۱۰۰ باید به توصیه های رژیمی جهت پیشگیری از ابتلا به دیابت اقدام نماید.
 • اوره نبتروژن خون (Blood Urea Nitrogen (BUN این آرمایش برای بررسی عملکرد کلیه ها انجام میگردد،اوره با شکسته شدن پروتئین ها در بدن توسط کبد تولید می شود و از طریق ادرار دفع میشود، در واقع این تست عملکرد کبد را نشان میدهد اگر کلیه ها قادر نباشند که اوره را به صورت طبیعی از بدن دفع کنند، مقدار BUN     بالا می رود، سوء تغذیه یا نوشیدن آب بسیار زیاد باعث کاهش اوره نبتروژن خون میشود.
 • اوره Urea اوره خون در تست اوره و جرم اتمی نیتروژن اوره در آزمایش BUN اندازه گیری میشود.
 • کراتنین Creatinine آزمایش کراتنین نیز همانند تست اوره معیار بسیار خوبی جهت ارزیابی کلیه می باشد، مقدار کراتنین را میتوان هم از خون و هم از طریق ادرار اندازه گیری نمود، کراتینین ، پروتئینی است که توسط عضلات تولید و وارد جریان خون می شود، در حالت طبیعی که کلیه ها بطور نرمال کار میکنند ،  میزان تولید کراتینین با دفع آن مساوی است.
 • اسید اوریک Uric Acid اسید اوریک  در خون جذب شده   و از کلیه ها می گذرد و ازراه  ادرار بیرون می آید.

  درد شدید پا
  درد شدید پا

 اسید اوریک بالا هشدار بسیار خوبی است که  نشاندهنده این است که فرد مبتلا به آن مستعد دریافت بیماری هایی همچون نقرس، سنگهای کلیوی یا نارسایی کلیوی میباشد، رعایت رژیم غذایی مناسب از بروز این امراض جلوگیری میکند. باید در نظر داشت که استرس موجب افزایش سطح اسید اوریک میگردد. خوردن گوشت قرمز در ایجاد این عارضه نقش بسزایی دارد همچنین بالا رفتن اسید اوریک درد بسیار شدید در ناحیه  پایین شست پا را همراه دارد، مصرف قرص الوپورینول مفید به فایده است.

 • کلسترول Cholesterol کلسترول، نوعی چربی است مولکول های چربی پس از جذب از روده در سیستم گردش خون توسط کلسترول حمل میشوند. قسمت اعظم کلسترول در داخل بدن و توسط کبد ساخته می شود و بقیه آن با مصرف غذاهای پر کلسترول و پر چرب وارد بدن می شود و در بعضی از انواع غذاهای خاص از جمله لبنیات، تخم مرغ و گوشت یافت می‌شود. کلسترول خون کمتر از ۲۰۰ میلی گرم در دسی لیتر نششان از سلامت فرد است ولیکن اگر از این مرز تجاوز کند، شخص درخطر ابتلا به حمله  قلبی قرار دارد.
 • کلسترولLDL: این نوع کلسترول خاصیت چسبندگی دارد و به جدار داخلی دیواره رگ ها می چسبد و باعث باریک شدن و در نهایت انسداد مجرای داخلی رگ ها می شود لذا به کلسترول بد معروف است.
 • کلسترولHDL: این نوع کلسترول، کلسترول هایLDL موجود در طول دیواره ی رگ ها را پیدا کرده و به آن ها می چسبد و آن ها را از جدار رگ ها پاک می کند در نتیجه از باریک شدن و انسداد رگ ها جلوگیری مینماید. به همین جهت به کلسترول خوب معروف است.
 • کلسترول VLDL :این نوع کلسترول مولکول های چربی را از کبد به دیگر قسمت های بدن حمل می کند و بعد از انتقال چربی به بافت ها تبدیل به کلسترولLDL میگردد، مقدار نرمال آن تا سقف ۴۰ میلی گرم در هر دسی لیتر کاملا طبیعی است.
 • تری گلیسرید Triglycerides  وقتی شما بیش از حد مورد نیاز، غذا میخورید این کالری اضافی به تری گلیسرید تبدیل می شود و در سلول های چربی بدن شما ذخیره می شود. تری گلیسریدها به عنوان یک منبع ذخیره انرژی برای بدن عمل می کنند. چاقیهنگامی که شما به مقداری انرژی نیاز داشته باشید، بدن این چربی ها را تجزیه می کند و به انرژی تبدیل می کند تا سلول ها بتوانند از آن استفاده کنند. اما افزایش مقدار تری گلیسرید در خون می تواند سرخرگ ها را مسدود کند،تری گلیسرید ترازوی خوبی برای سنجش میزان سلامتی قلب است. تری گلیسیرید بالا معمولا با اضافه وزن همراه است و در این وضعیت خطر حمله مغزی و قلبی، به طور کلی بالا می باشد.
 • (S.G.O.T (AST آنزیمی است که تا حد زیادی بترتیب در کبد، قلب، کلیه و تا حدی در ماهیچه ها یافت میشود و بیشتر علامت اختلال کبدی است، وقتی سلول کبد آسیب می بیند این آنزیم در خون آزاد میشود و مقدار این آنزیم از حد متعارف بالا تر میرود. 
 • (S.G.P.T (ALT آنزیمی است که همانند AST  بیشتر در سلول های کبد و کلیه یافت می شود. تعیین این مقدار جهت آنالیز بیماری در فرد است مثلا در بیماری های کبدی، سطح ALT بالاتر از AST است و اگر نسبت افزایش SGOT   بیشتر از SGPT باشد احتمالا سیروزیا هپاتیت فعال مزمن وجود دارد.

بررسی هورمون Hormone Analysis

 • T3 & T4: تری یدوتیرونین (T3) و تیروکسین (T4) دو هورمون غده تیروئید هستند، ید در تولید هورمون های تیروئیدی بسیار حائز اهمیت است، کم کاری تیروئید باعث کاهش بسیاری از فعالیتهای بدن میشود بطور مثال فراموشکاری، خستگی و خواب آلودگی و یا صورت پف آلود میتواند عوارض این کمبود باشد.
 • TSH: ترشح هورمون تیروئید یا محرک تیروئید (TSH) ، آزاد سازی هورمونهای تیروئیدی را کنترل می‌کند، اگر هورمون تیروئید در خون کاهش پیدا کند. ترشح TSH افزایش می‌یابد و در نتیجه سطح ،T3 و T4 در خون بالا می‌رود و درزمانی که  تغییرات TSH از T4 پیروی نکند  تست TU توصیه می شود.
آزمایش تی اس اچ با تی فور و تی تری مقایسه میشود، جدول ذیل میتواند مرجع خوبی باشد.
TSH (بالا)، T4(نرمال) ، T3 (نرمال) = کم کاری تیروئید خفیف
TSH (بالا)، T4 (کم)، T3 (کم / متوسط) = کم کاری تیروئید
TSH (کم)، T4 (نرمال) ، T3 (نرمال) = هایپرتیروئیدی خفیف
TSH (کم)، T4 (بالا / متوسط)، T3 (بالا / متوسط) = هایپرتیروئیدی
TSH (کم)، T4 (کم / متوسط)، T3 (کم / متوسط) = بیماری کم کاری تیروئید غده هیپوفیز و یا نادر

Abbrevation

FBS ——— قند خون ناشتا
MCHC —— غلظت متوسط همو گلوبین
WBC ——- شمارش گلبول های سفید…
RBC ——– شمارش گلبول های قرمز
HB ——— همو گلوبین
HC ——— (هماتو کریت) درصد گلبول های قرمز در خون

HCV ——- حجم متوسط گلبول های قرمز
HCH ——- مقدار متوسط همو گلوبین در گلبول های قرمز
R.D.W —– ضریب تغییرات اندازه گیری گلبول های قرمز
PLT ——– شمارش پلاکت ها
PTE ——– در صد پلاکت ها
MPV ——- حجم متوسط پلاکت ها
MCH ——- وزن متوسط هموگلوبین
MCV ——- حجم متوسط هموگلوبین
M/E ——– نسبت سلول های زاینده گلبول سفید به قرمز
RDW —— پهنای گلبول قرمز در منحنی
UA ——— تجزیه کامل ادرار PH،رنگ ،بو،توده های متراکم(
TGs——— تری گلیسیرید, چربی که باعث رسوب در رگها و عروق میشود

ارتباط بهتره یا رابطه

من که میگم اولی بسیار عمیق تره، اصلا عاشقا بر خلاف تصور عموم بدنبال ارتباط هستند نه رابطه، همانند وقتی که میگوئیم همدلی از همزبانی بهتر است.

لازمه ی برقراری ارتباط ایجاد همانندی است. اگر فردی کنار شما باشد عدد ۶ را ۶ میبیند و میخواند و اگر همین فرد روبروی شما باشد عدد ۶ را حتما ۹ می بیند و می خواند و یقینا مصرانه بر بینش خود پایبند است جالب اینجاست گاهی شما نیز میگوئید اگر منم جای شما بودم همینطور میخواندم چه بسا بارها بجای اینکه طرف مقابل را با حرف درست متقاعد کنیم، انسانها میگن تو تقصیری نداری هر آدمی جای تو بود همین کارو میکرد.

Communication یا ارتباط هماننزدیکی عمیق و پر معنی میباشد.

ارتباط فردی
ارتباط فردی

Relationship یا رابطه همان پیوند یا پیمان فی ما بین است.

رابطه-۱

به معنای ساده تر لازمه ارتباط رابطه می باشد مثلا زن و شوهر و یا دو همکار اگر سالها با هم زندگی مشترک ویا کاری داشته باشند ولی درک متقابل وجود نداشته باشد فقط روابط زناشویی ویا کاری برقرار کرده اند و نه ارتباط. آنها تنها با هم وارد یک رابطه شده اند و در صورت تعمیق این فعل، ارتباط شکل میگیرد. 

این خود ما هستیم که میتوانیم با درایت عدد ۹ را کنار ۶ قرار دهیم و در آنصورت هم فردی که کنار ما هست و حتی فردی که روبروی ما است عدد ۶۹ را ۶۹ میخواند و مینویسد و این رازی است جهت رسیدن به زندگی موفق.

مدیریت احساس

وقتی صحبت از احساس میکنیم یعنی عقل و منطق در نگاه پیشین است و در جلوی چشمان ما تنها عاطفه و حس و خاطره است که نقش بسته وخیلی اوقات تمام وجود ما را در بر میگیرد، در خصوص مدیریت احساس پروفسور فلورین داگلاس میگوید: اگر به جای فکر کردن به احساساتی که در طول یک فرایند منفی اثر مخرب به جای گذاشته است از احساستان صرفنظر کنید و در باره فضا و بستر رخداد آن رویداد،بیندیشید در اینصورت ذهن میتواند بدون هیچ تلاشی از احساسهای ناخواسته همراه با آن خاطره دوری کند بطور مثال در زمان بروز احساس ناگواری میتوان به دوستی که در آن زمان در آنجا حضور داشته و یا اینکه هوا در آن روز چگونه بوده یا هر چیز غیر حسی که بخشی از آن خاطره هست را در ذهن تداعی کرد و فقط به آن اندیشید.احساس -۲

این راهکار مناسبی است برای مدیریت احساسات ولی روش دیگری وجود دارد که خود بنده خیلی از آن سود برده ام و آن ارزیابی دوباره یا نگاه متفاوت به ماجرا است یعنی ساختن خاطره به گونه ای که دلمان میخواهد، این روش هم به مدیریت احساس کمک کرده و جنبه های سخت خاطرات منفی را سهل میکند و هم بمرور احساس بد را نابود می سازد.

احساس -۳بعضی از روانشناسان احساس را در سه نوع عصبانیت، ترس و غم خلاصه می کنند همانند سه رنگ اصلی آبی و زرد و قرمز که دیگر رنگها از ترکیب این رنگهای اصلی درست میشوند تمامی احساسات نیز تلفیقی از این سه احساس اصلی هستند. بنده که هنوز پی نبرده ام در دنیایی که هزارو ششصد طیف رنگی متفاوت وجود دارد و ما اکثر رنگها رو نامگذاری میکنیم چرا نباید این حس های متفاوت را نامگذاری کنیم مثلا وقتی از فرایند دو حس ترس و غم، نا امیدی شکل میگیرد پس ما بگیم حس نا امیدی یا حس شادی و یا حس تنهایی ….. حستان لطیف، روزگارتان پر از خاطرات خوش.

احساس -۱ من عاشق شدم و پرواز کردم و در اوج پرواز، طوفان بود که مرا به زمین زد. خب هر کسی شانس پرواز نداره.

قبل از اینکه سر کار بشم

Rezaبرای بهتر کردن زندگی ، آدم باید فقط با آدم ارتباط برقرار کنه و برای لذت بردن از زندگی، آدم با حوا.

یکی بود بازم بود اینبار با دلم برای دلم حرف میزنم، مینویسم تا بهتر حرف بزنم پس خط اول: به نام خدا.

خط دوم: کودکی

زندگی، کودکی، بازی، قهر، دوستی، آشتی، خنده. همه اینها رو یکجا داشتم و داشتم بچگی میکردم، آه که چقدر این دوران قشنگه، وقتی طفل بودم همه مسایل اطرافم ساده بود و از زندگی لذت میبردم، نمیدونم چی شد که فکر کردم بزرگ شدم و دلم شروع کرد به گشتن یه چیزی که نمیدونستم اون چیه، بعدها که بزرگ شدم بهم گفتند بهش میگن عشق و اون چیزیه که من با بدست آوردنش همه آنچه را که داشتمو از دست دادم بعدها که بزرگ شدم وارد شغلی شدم که از دیدگاه آدمای متخصص ، توی اون رشته آدم ریسک پذیر میشه اصلا آدمایی وارد این رشته میشن که جسور باشن و ریسک پذیر و حالا که بیش از بیست سال در این شغل تجربه دارم فهمیدم ما آدمهایی میشیم که ریسک جانی رو با جان و دل می پذیریم ولی ریسک مالی هرگز. اگه به ما بگن که الان فصل انتقال سهام از یه شرکت به شرکت دیگه ای هست و احتمال برد پنج میلیون تومانی در این فعالیت بورسی وجود دارد همه کاری انجام میدهیم بجز تکان دادن خودمان ولی اگر در دریای طوفانی حتی در یک قدمی مرگ هم که باشیم برای یک تشویق پانصد هزار تومانی چه ها که نمیکنیم.

یادمه برای خرید یه دوچرخه پدرم به من دو سال وعده می داد که اگه معدلت فلان بشه سال بعد می خرم آره دقت کردید میگفت سال بعد می خرم تا اینکه خودم بعد از دو سال انتظار با اجازه پدر و مادرم قلکم را که شکستم و یه دوچرخه کورسی از دوستم البته دست دوم خریدم، من که میگم دل بچه گوچیکا از آدم بزرگها بزرگتره. یه آدم بزرگ اگه یه آرزوش دو سال طول بکشه دست به هر کاری میزنه مثلا حداقل بازتابش اینه که هی با همسرش به بهانه های گوناگون بحث و دعوا میکنه ولی من که حتی نق هم نمیزدم البته این فقط مختص من نیست.

حالا که بزرگ شدم به این باور رسیدم که بخشیدن دل بزرگ میخواد، بچه ها بمراتب بیشتر و بهتر این فعل زیبا را از آدم بزرگترها انجام میدن، بیشتر میبخشند و بهتر زندگی میکنند.

image

استادی میگفت همه راه ها به یک جا ختم می شوند اما شما راه خودتان را خود انتخاب و تا آخر طی کنید. من باور دارم دو نفر ممکن است به یک چیز نگاه کنند و دو چیز کاملا متفاوت را ببینند و به همان اندازه باور دارم که زندگی ما ممکن است ظرف چند ساعت توسط کسانی که حتی آنها را نمی شناسیم تغییر کند چون به این باور دارم کسانی که بیشتر از همه دوستشان دارم خیلی زود از دستم گرفته خواهند شد پس باید راه خودتو بری اصلا انسان مجازه هر کاری رو، تکرار میکنم هر کاری رو انجام بده بغیر از کارایی رو که موجبات آزار دیگران میشه، اصلا اول از همه باید خودتو دوست داشته باشی.

If you give a little love

 you can get a little love of your own

البته گاهی وقتها فقط عشق ورزیدن و دوست داشتن و محبت کردن برا آدم دردسرم بهمراه داره ولی عیبی نداره چون پایانش قشنگه یه بزرگی میگفت پایان هر چیزی خوبه اگه دیدی خوب نشده حتما پایانش نرسیده، ولی من بارها تجربه کردم که  آدمای زیادی هستند که میخوان با ناراحتی اون روی آدمارو ببینن و این ما هستیم که باید پشت رو نشیم که به هنگامه خشم نه به دل تصمیمی نه به لب دستوری و نه کنم تنبیهی.

خط سوم: پسر بچگی یا بچگی پسرانه

از هر چی بدم میومد سرم میومد،  از وقتی یادمه خیلی نونور بودم البته به ارث نبرده بودم بلکه پدرم و تنها عموی مهربونم هر کدوم سه و چهار تا دختر داشتند یعنی مجموعا هفت دختر بدون فرزند پسر دور و بر خونواده مومن پور ورجه وورجه میکردند و یواش یواش داشت دیر میشد چون از دیدگاه این عزیزان نزدیک بود نسل از بین بره که من اومدم برا همین یک هفته شبانه روز جش و پایکوبی تو خونه ما برقرار بود تا اونجا که عموی خوبم برا اینکه از قافله عقب نیوفته بچه خواهر خودشو رسما و قانونا به فرزندی خودش در آورد و نام مومن پور رو تو شناسنامه بچه خواهرش گذاشت و ار همون ابتدا اونو به خونه خودشون بردند همچنین به همه فهموند که پسر خودمه، همه اقوام هم قبول کرده بودند بغیر از مادر بنده که میخواست ادعا کنه فرزندش یعنی بنده تنها باقی مانده از نسل این خاندانه، خب رو همین حساب من از ابتدای ورودم به این دنیای خاکی همش تو بغل این و اون بودم اصن فکر کنم تا چند سالگی پام به زمین برخورد نکرده بود چرا که کوچیک بودم که از یه بلندی افتادمو پام شکست، نه بخاطر اینکه دست و پا چلوفتی باشم بلکه برا اینکه همش تو بغل بودم و نمیزاشتند منم تجربه کسب کنم، سهم بچگی پسرانه منم فقط کت و شلوار بود که با دخترا تمیز داده بشم وای که چقدر این لباس رسمی برا من ناراحت کننده بود اینم دلیل دیگه ای بود که من نتونم بچگی کنم، وقتی مادرم بهم میگفت خب تو هم برو توی کوچه با بچه ها فوتبال بازی کن هزاویک دلیل برای بیرون نرفتنم از خونه، می آوردم.  

خط چهارم: خوب، بد، زشت

از بدترین کار دوران کودکی اگه بخوام بگم باید در مورد رابطه دوستی با رفیق هم کوچه ایم بنام مسعود بگم که یه بار باهم دعوامون شد و من حسابی ازش کتک خوردم خب از اون جهت که نبخشیدن توی خون ما هست منم همیشه این کینه رو تو دلم داشتم اونروزا که مادر بزرگم شدیدا مریض شده بود…..ویلچر

خط پنجم: من تنهایی زورم به تنهایی نمیرسه.

خیلی جالبه آدما تا وقتی بچه هستن فکر میکنن قدرتمندترین آدم دنیا پدرشونه چون زورشون و قدرتشون از همه بیشتره و این یکی از دلایلی میشه که پدرشونو خیلی قبول داشته باشن ولی تا بزرگ میشن و وارد جامعه میشن جایگاه پدرشون بصورت لگاریتمی تنزل میکنه تا جایی که بعضی از این بچه ها دیگه پدرشونو حتی قبول ندارند وای از این روزگار. یادمه وقتی کوچیک بودم یکی که بعدها از دشمنان خونین من شد ازم پرسید وقتی بزرگ شدی دوست داری چه کاره بشی و منم مثل آذمی که از قبل فکراشو کرده بلافاصله گفتم میخوام کار پدرمو ادامه بدم، اون موقع پدرم توی یه چاپخانه در شرکت نفت کار میکرد، جایی که همیشه ازش شکایت داشت و من میخواستم همون کارو انجام بدم البته نه به خاطر اینکه من از کار بد خوشم میاد بلکه چون نقش پدرم در خونواده حائز اهمیت بود و هر کاری که او می کرد یعنی نهایت خوب بودن. پدرانی که عمل و گفتارشان متفاوت است ویا فرصت کافی برای ارتباط با فرزندان خود ندارند، شخصیت مناسبی برای همانندسازی فرزندان نیستند و فرزندان در مسیر رشد از دیگران بیشتر الگو برداری میکنند چرا که پدر در مدیریت یک جامعه کوچک دچار نقصان و ضعف است حال به هر دلیلی ولو به بهانه مشغله کاری یا وضعیت کاری که متعاقب آن دوری بیشتری از خانواده را به همراه دارد، پدر من که صبح هنگام عازم اداره و قبل از غروب همیشه توی خونه بود، بعضی از آخر هفته ها هم دسته جمعی تو پیک نیک خو ش میگذروندیم، یکی از این شبها که هوا کاملا تاریک شده بود و همگی پیاده توی مسیر برگشت خونه بودیم من برای خودم سوت زنان جلوتر از همه توی پیاده رو قدم میزدم هر جا یه چند تا پله میدیدم ازشون بالا میرفتم و میومدم پایین یه نگاهی به عقب مینداختم تا مطمئن بشم همه پشت سرم هستند، اون موقع درب حفاظ مغازه ها و گاراژا همگی مشبک بودن که با دسته ای که در وسط اون تعبیه شده بود با فشار دست باز یا بسته میشد، منم که تو حال و هوای خودم بودم از یکی از این حفاظ ها رفتم بالا و داشتم توی اون گاراژو میدیدم که از دور و توی تاریکی که فقط نور ماه یه کم زمینو روشن کرده بود یه سگی رو دیدم که با سرعت پارس کنان به سمت من میاد اول از همه بدون فکر شروع کردم به پایین اومدن که نمیدونم چطور شد که تونستم محاسبه کنم که اون سگه زودتر از به زمین رسیدن من، به خود من میرسه وای که چه سگی هر چه نزدیکتر میشد به بزرگی اندامشو و هار بودنش بیشتر پی میبردم که بین زمین و هوا نظرم عوض شد و با سرعت خودمو رسوندم به بالاترین نقطه اون حفاظ چون بالای اون حفاظ امن ترین نقطه برای خودم بود سگ وحشی هم که منو با دزد اشتباه گرفته بود بعد از هر دو سه پارسی میپرید بالا تا بتونه منو بگیره البته اون دندوناش اونقدر وحشتناک بود که میتونست دوتا پامو با هم بگیره اونجا بود که با صدای بلند داد زدم آقاجون آقا جوووون من که آدرنالین بدنم همینطور داشت بیشتر و بیشتر ترشح میکرد و فقط به اون سگ وحشتناک زل زده بودم ناگهان بین زمین و هوا معنای واقعی به خود گرفت و فکر کردم که خوبه فوقش با سر میخورم زمین و سرم میشکنه و این خیلی بهتر از اینه که این سگه منو گاز بگیره آخه تجربه شکسته شدن اعضائ بدنمو قبلا داشتم ولی درد گاز سگی که میخواد وظیفشو انجام بده هیچوقت.

عشق پدر و پسر
عشق پدر و پسر

نمیتونم توصیف کنم ولی احساس امنیت خاطر وصف نشدنی داشتم وقتی دیدم توی بقل پدرم هستم و در واقع اون بود که منو از اون بالا آورده بود پایین، چه بغل امنی بود. وای که این یه وجب در یه وجب میون بازوهای یه کسی که دوستش داری چقدر امنه.

دوران کودکی همه نوع احساسی داری بجز حس تنهایی، همیشه فرد یا افرادی هستند که دوستت دارند و بهت فکر کنند ولی وقتی میخوای بخوابی و احساس میکنی توی این دنیای به این بزرگی کسی نیست که بهت فکر کنه علیرغم شلوغی دور و برت میفهمی که این حس یعنی تنهایی. البته من ترجیح میدم این حس تا پایان عمر همراه من باشه ولی دیگه تنهایی دو نفره رو تجربه نکنم.

چی شد که یهو بزرگ شدم نمیدونم ولی یه چیزیرو خوب میدونم، کسی که به بدن انسان روح میده خودش در زمان مقتضی اونو میگیره درست مثل کسی که به من عشق داد، رنگ زندگیمو عوض کرد ولی من نمیدونستم که زمان مقتضی فرا رسیده است وقتی فهمیدم که حس تنهایی رو تجربه کردم. شاید طرز فکر غلطی داشتم شاید فکر میکردم همه چی ابدی و جاودانه و همیشگی است و حالا پی بردم که همه چی حتی رنگ عشق هم اکسیده میشه.

همینطور که داشتم بزرگ میشدم همواره از سگ به عنوان یه حیوون درنده و وحشی یاد می کردم و احساسم بهم میگفت اصن سگ درنده ترین حیوونه و خیلی ازش میترسیدم اون روزا که اواخر پادشاهی محمد رضا پهلوی بود توی فروشگاه تعاونی سپه که یه فروشگاه دولتی بود گوشت گوسفندی تازه توزیع میکردند البته کیلویی دوازه تومن و پنج زار یعنی صد و بیست و پنج ر یال و توی قصابی محل همون گوشت کیلویی ۱۲۷ ریال عرضه میشد یعنی فقط دو ریال ارزونتر خب حق دارین تعجب کنید یعنی فقط دو زار ارزونتر بود و آدمایی مثل پدر من ترجیح میدادن از این تعاونی ها خرید کنند البته چون خود ش توی شرکت نفت که الان شده وزارت نفت کار میکرد خوب به دستور دادن عادت داشت و به یکی از دوستاش که نزدیک اون تعاونی کار میکرد عادت داشت دستور بده که براش گوشت بخره و داستان از اینجا رنگ ترس به خودش میگرفت که منم مجبور بودم شب هنگام برم خونه دوستش که جنس خریداری شده رو بیارم خونه، آخه برا رفتن خونه دوست بابام من هم میتونستم از دو تا خیابون بگذرم و راهمو دور کنم یا از یه زمین خاکی میونبر برم که حدود ده دقیقه راهم نزدیکتر میشد، اون موقع یه تیم فوتبالی بود به نام وحدت که توی اون زمین خاکی تمرین میکرد و زمانی که لیگ فوتبال تشکیل نشده بود و تیم وحدت چند سالی به دسته یک صعود کرده بود و حسب اینکه علی پروین توی اون حوالی یه نمایشگاه ماشین داشت خب باعث شده بود تیم پرسپولیس چند باری بیاد توی اون زمین و با تیم وحدت بازی دوستانه انجام بده، یعنی همه روزه این زمین بیست و چهار ساعته پر بود، توی روز از آدمای خوب و ورزشگار و تماشاچیایی مثل من که عشق میکردیم تمرین تیم وحدت رو از نزدیک ببینیم و شب هنگام پشت تپه های خاکی آدمای معتاد و صد البته سگهای ولگردی که تو اون روزا سروکله شون تو کوچه پس کوچه ها توی روز هم روشن میشد، جونم براتون بگه یه شب که منم حوصله نداشتم مثل همیشه راهمو دور کنم راه میونبر رو انتخاب کردم و با سلام و صلوات از این زمین خاکی رد شدم، تق تق ت تق تق سلام، سلام بفرمایید تو، نه خیلی ممنون باید زود برگردم، باشه صبر کن الان برمیگردم….. صحبتهای دم در و تحویل گیری گوشت و راه برگشت. آره تصمیم گرفتم از همون مسیر راه زمین فوتبال برگردم آخه موقع رفتن خیلی راحت رد شدم و هیچ اتفاقی هم نیوفتاد ولی غافل از اینکه اینبار محموله ای همراه منه که بیشتر از سارغین گردنه این سگهای ولگرد هستند که خواهان اون هستند. دور تا دور این زمین پر شده بود از کلوخ و سنگ و تپه های خاکی که پشت اونا پر بود از اشباحی که دیده نمی شدند ولی لمس میشدند برا همین من داشتم قطر این زمینو طی میکردم تا هم امن تر باشه هم نزدیکتر، فکر کنم درست وسط های راه بودم که ابتدا صدای یک و متعاقب اون چند تا سگو شنیدم که در ابتدا از پشت این تپه ها میومد هوا بقدری تاریک بود که اگه برق قطع میشد من دیگه چراغ خونه ای که تو دویست متری من بود و نمیدیدم و یقینا دچار مشگل عدیده ای میشدم، وقتی احساس کردم صدای پارس سگ ها نزدیکتر شده، چند ثانیه ای طول کشید که سرم رو برگردونم به عقب وای که اصلا دوست ندارم چنین صحنه ای رو دیگه تجربه کنم، توی اون تاریکی شبحی از چند سگ رو دیدم که پارس کنان به سرعت به سمتم نزدیک میشدند من که تازه متوجه شده بودم این بوی گوشت تازه بوده که اونارو بسمت من میکشونه با صدای بلند و البته لرزون فقط داد زدم نهههههه و با دو پلاستیک پر از گوشت شروع کردم به دویدن فقط میدویدم و میدویدم ولی مگه آدم با دو دست پر میتونه بدوه، چند بار تصمیم گرفتم گوشتارو بندازم زمین تا بتونم تندتر بدوم ولی قیافه خشمگین پدرم اومد جلوی ذهنم و صلاح دونستم با یه نشونه ای مثل گاز گرفتن سگ روی پام برگردم که حرفم همراه با مدرک باشه، این فکر و خیال خیلی برام خوب بود چون یه لحظه دیدم به روشنایی رسیدم و اون بیابون لعنتی تموم شده البته صدای عوعوی اون سگها هنوز توی گوشم میومد برا همین بدون اینکه به عقب نگاه کنم همچنان میدویدم نمیدونم چطور به سر کوچه خونمون رسیدم ولی وقتی زنگ خونمونو زدم تا وقتی که خواهرم اومدو درو باز کرد من هنوز جرات نکرده بودم پشت سرمو نگاه کنم وقتی هم که رفتم داخل اتاق همه کنار سفره شام نشسته بودند منم بدون اینکه چیزی از ماجرارو تعریف کنم شروع کردم به خوردن کلی غذا که واقعا بهش احتیاج داشتم هیچوقتم این ماجرارو تعریف نکردم چون دوست نداشتم مورد مواخذه قرار بگیرم که چرا از زمین قیایی اومدم. اصرار به توجیه هرگز، پس فقط سکوت.  

خط ششم: اکه نمره قبولی برای رشد و تکامل به خودمون بدیم هنر کردیم.

 • رفتن اگه بگم راز دلمو تو هم کنارم نمیمونی ازم نخواه با تو بمونم تو هیچی ازم نمیدونی، شاید احتیاج باشه اینو روی یه پلاکادر حک کنم و به گردنم آویزون کنم تا هر چند وقت یه بار جلوی آینه که میرم ببینمش تا یادم باشه یه نیرویی وجود داره که از آبروی من حفاظت میکنه، البته معدود مواقعی هم پیش میاد که بنا به دلایل مختلفی توی دلم گفتم که آه چه کردم که کردم خطا، همانند نظریه علت و معلول خب حتما یه فعلی یا افعالی انجام شده اند که انسان به خطا کردن میافته و بعدش دیگه برا جبرانش خیلی دیره، یادمه وقتی ادی با دی با من از در جنگ وارد شده بود هر آنچه زدم به در بسته میخورد، به ادی گفتم عزیزم من رستم و سهراب تو این جنگ چه جنگی است گر زخم زنم حسرت و گر زخم خورم ننگ و اون بدون توضیح بهم گفت خودت خواستی خب اون روزا مفهوم حرفشو نمیفهمیدم و حالا که درک میکنم دیگه دیر شده من صداش میکنم بی غیرت ولی نبینم کسی اینو بهش بگه شما بهش بگید پسر با افکار مدرن.

خط هفتم: انتظار مهلکترین و مخرب ترین سمی است که میتواند ذهن آدمی را مغشوش و روان را مجنون کند.

 عزیز من، سنگ صبور غمها ….. به دیدنم بیا که خیلی تنهام ….. هیچکی نمیفهمه چه حالی دارم ….. چه دنیای رو به زوالی دارم ….. مجنونم و دل زده از خیلیها ….. خیلی دلم گرفته از خیلیها…..  این صدای دلنشین گنجشکایی هست که بالای سرت وقتی چند ماه تنها وسط اقیانوس هستی زمزمه میکنه و اونجاست که آدم دلش میخواد این انتظار لعنتی زودتر تموم بشه و اگه طولانی تر بشه روان هم روانی تر. این دقیقا همون فعل و انفعالات مغزی است که بواسطه دوری از عزیزان و با بودن تعدادی محدود از دوستان انتسابی آدم منزوی میشه اصن طرف حساب من مابقی آدما نیستند فقط میگم که در مورد خود بنده مصداق داشت حتی الهه ها هم انزوال من را میدیدند، خب چه کار باید کرد اونجا بود که من به تزی که بهش باور دارم رسیدم، بهترین کار هیچکار نکردن هست چون کارimageی نمیتونی بکنی، اکه بیخیال نشی باید شروع کنی به برقراری ارتباط. من باید با کی ارتباط برقرار کنم ؟ یقینا با عزیزترینم پس دلینگ دلینگ الو عزیزم خواستم حرف بزنم که تلفن قطع شد اولش فکر کردم ارتباط غیر عمدی قطع شده پس دوباره دلینگ دلینگ الو عزیزم ببخشید که قطع شد الو منم عزیزم چرا داد میزنی … اینایی که میگی یعنی چی ای بابا دوباره قطع شد که، تماس دیگه و تماسهای مکرر دیگه ولی دریغ از بیان یه جمله کامل یعنی ساعتها داد و بیداد بشنوی و حق نداشته باشی حتی زبان باز کنی، چون تجربه چهل تماس یه طرفه بهم ثابت کرد که اگه حرفی بزنم تلفن قطع میشه، منم که در تمنای حل مساله فقط دادو بیدادو گوش میکردم فقط به این امید که ازم یه سوال پرسیده بشه تا بتونم یه دقیقه فقط یه دقیقه حرف بزنم ولی انگار دلش بد جوری شکسته شده بود چون تا حرفاش تموم میشد تلفنو به طرز بیرحمانه ای قطع میکرد خب این تماسها به کرات ادامه داشت به امید اینکه بتونم حرف بزنم چون فکر کردن به اون عجب حالی داشت ولی به این حرفها و داد و بیدادها وای که دیوونم میکرد، خیلی وقتها هم که اصن تلفنمو جواب نمیداد مخصوصا اون وقتایی که من تا میومدم حرف بزنم، از قصد قطع میکرد، خب بی انصاف گوشی رو بردار تا صدات یه ذره آرومم کنه این نفسای آخره دلم دار جون میکنه همش دارم فکر میکنم دست یکی تو دسته، دارم میمیرم ای خدا فکر میکنم این حقیقته.

یه پاییز زرد و زمستون سرد و
یه زندون تنگ و یه زخم قشنگ و
غم جمعه عصر و غریبی حصر و
یه دنیا سوالو تو سینم گذاشتی

جهانی دروغ و یه دنیا غروب و
یه درد عمیق و یه تیزی تیغ و
یه قلب مریض و یه آه غلیظ و
یه دنیا محالو تو سینم گذاشتی

یه دنیا غریبم کجایی عزیزم
بیا تا چشامو تو چشمات بریزم

نگو دل بریدی خدایی نکرده
ببین خواب چشمات با چشمام چه کرده

همه جا رو گشتم کجایی عزیزم
بیا تا رگامو تو خونت بریزم

بیا روتو رو کن منو زیر و رو کن
بیا زخمهامو یه جوری رفو کن

فکر کنم اشتباهی گفتم چهل بار تماس گرفتم الآن مطمئنم تعدادش بیشتر بود یعنی ساعتها حرفهای خشن و با صدای بلند گوش دادم تا بتونم دقیقه ای حرف بزنم که به آه و افسوس تموم میشد،آخه میخواستم بهش بگم دلواپس و بی تابم باز امشبم بی خوابم …..ازت خبر ندارم و تا خود صبح بیدارم ….. حس خوبی ندارم چشام همش به ساعته ….. میپرسم این چه حسیه یکی میگه خیانته. آخه من حس پر پرواز با اون داشتم، با اون خوش بودم، با اون خاطره ساختم، با اون زنده بودم، عاشق بودم و زندگی میکردم و حالا این حس تبدیل شده به حس خیانت. خیلی زمان برد تا بفهمم ولی خدارو شکر بالاخره متوجه شدم وقتی کسی حرف از رفتن میزنه مدتهاست رفته فقط میخواد مطمئن بشه چیزی از خودش جا نذاشته باشه و اینو خوب بهم ثابت کرد و رفت.

خط هشتم: وقتی قصد پرواز داری حق داری قبل از پرش به همه جوانب فکر کنی ولی وقتی پریدی فقط باید از پرواز لذت ببری.

آره وقتی پریدی دیگه اجازه عقب نشینی نداری یادمه زمان استخدام کشتیرانی ، منو برای رشته عرشه انتخاب کرده بودند و من شاید تنها کسی بودم که با تحقیق و البته خواسته شخصی و علم به آینده نگری مخالفت خودمو برای این رشته و علاقه به رشته مهندسی اعلام کرده بودم، از کارمندای دایره استخدامی اصرار که تو در آینده کاپیتان میشی و اعتبار داری و … و از من انکار که من اینایی رو که میگید میدونم و من رشته مهندسی رو میخوام و بس. خب در اون زمان بعد از گذشت از امتحان ورودی و امتحان شایستگی و تست سلامت و گذشت از مراحل پزشکی و مصاحبه حضوری و سنجش زبان انگلیسی و گرفتن گذرنامه بین المللی دریانوردی که بالغ بر یک سال به طول می انجامید، دیگه مجالی برای مخالفت وجود نداشت و اصلا اونا بودند که نوع رشته رو انتخاب میکردند ولی من میخواستم قبل از پرش به همه جوانب خوب توجه کرده باشم تا پشیمونی به سراغم نیاد. بعد از چند هفته جلسه توجیهی موفق نشدند بمن بفهمونند که اونا خیر وصلاح منو میخوان و بهتر از من میتونن برای من تصمیم بگیرن برا همین من استخدام نشده اخراج شدم، پس منو راهی خونم کردند و گفتند تو خیلی پررو هستی و نمیفهمی، منم که عاشق رفتن به خارج از ایران بودم اولین شکست عشقیمو تجربه کردم ولی سینم بالا بود.  

خط نهم: دانشجویی بهترین دوران زندگی

وقتی برا ادامه تحصیل رفته بودم هند یه پسر ۱۹ ساله که خیلی دلش برا خونوادش تنگ میشد همش ب این فکر میکردم چرا همه آدم بزرگا میگن دوران دانشجویی بهترین دوران زندگی آدماست، اگه این بهترین دوران عمر آدمی است پس وای بر ما که چه دوران سختی در پیش داریم

خط دهم: عشق با خواهش شکل نمیگیره.

عشق هر کسی یه جوریه و عشق خوب مقدس، من که بارها با خودم تکرار کرده ام برای شنیدن میبایست ساکت بود ولی مهمتر اینکه این سکوت باید ادامه یابد و چه خوبه که انسان توی این امتحان به خودش نمره قبولی بده، دل بدست آوردن هیچ وقت دیر نیست ولی دل ربایی بعد از رنجوندن دیگه دیره و توی اون فضا عشق یعنی تو بمون من میرم، آره تو بمون من میرم نه بخاطر اینکه ثابت کنی عاشقی بلکه لایق رسیدن به آرامش هستی و در عشق وقتی معشوق به آدم نفس میده باید دوران نقاهت مراقبش باشه که اگر نکرد یا عشق یه طرفه بوده که می شکند و یا هوس بوده که خرد میکند، خیلی زندگی کردم تا فهمیدم توی هر خانواده ای سختی رخنه میکنه بعضی ها از هم میپاشن و بعضی دیگه که محکمتر و قوی ترند پشت سر میزارنش. یادمه توی فیلم پیشنهاد بیشرمانه وقتی مرد مستحصل شده بود یکی یه رازی رو بهش گفت که اگه مصرانه خواهان چیزی هستی اول اونو رهاش کن وای که من عاشق این کلمه رها هستم اگه اون برگشت بدون که تا ابد مال تو میشه اگه نه اون از اول هم مال تو نبوده. راستی حکایت عشق شیشه به سنگ رو شنیدید میدونید آدمها وقتی دلشون مثل شیشه میشکنه میتونن بازم عاشق باشن ولی هیچوقت نمیخوان دوباره شیشه یکدست و کاملی باشن لااقل من نمیخوام یه دست باشم اصلا دیگه نمیخوام مثل سابق باشم به هر شکلی در میام بغیر از شکل گذشته.

به یزدان که گر ما خرد داشتیم……. کجا این سرنوشت بد داشتیم

از اینرو این خانه ویرانه شد……. که نان آورش مرد بیگانه شد

          برای اینکه عشق را احساس کنیم به احساس نیاز داریم و وقتی نتوانیم با اطمینان خاطر احساساتمان را بیان کنیم یقینا عشق را از دست می دهیم پس بابک باید به دی اجازه تخلیه احساسات منفی خود را بدهد چه بسا این احساسات با داد و بیدار همراه باشد، باید با بیان و تخلیه احساسات دیوار اطراف قلبمان را که هنوز کم ارتفاع است را خراب کنیم و کلا دیوار را برداریم نه اینکه با خفه کردن این قریزه دیوار کم ارتفاع حائل را همچو دیوار چین بلند و مستحکم و غیر قابل نفوذ سازیم. 

 • وقتی احساس کنم دی ناراحت است در آنصورت منتظر حرف زدن او نباشم و خود آغازگر صحبت باشم.
 • ناراحت شدن از اینکه چرا دی ناراحت است ناراحت کننده است و کمکی به حل مساله نمی کند.
 • از قطع کردن صحبت دی اجتناب کنم.
 • اگر نمی دانم چه بگویم فقط ساکت بمانم این در اجتماع هم بسیار کاربرد دارد.
 • اگر دی قصد صحبت داشت با طرح سوال او را به صحبت تشویق کنم.
 • احساسات دی را اصلاح نکنم پس داوری هم نکنم اصلا تز داوری ممنوع باید آویزه گوش باشه. 
 • تا حد امکان آرامش خود را حفظ کنم و واکنش نشان ندهم، چرا که حتی اگر لحظه ای کنترل خود را از دست دهم به قول روانشناسم بازنده میشوم.

هفت نهی بالا نکات کلیدی برای شکل گیری یک زندگی بسیار عالی بود که من با علم به آن کم و بیش آنرا اجرا میکردم ولی اعتراف میکنم یه حلقه گمشده ای بود که من ازش غافل بودم اصلا نه علمشو داشتم و نه تصور میکردم که اصلا سدی جهت رسیدن به آرمان های من برای رسیدن به یک خونواده سیز زیبا وجود داشته باشه و بالاخره ولی دیر فهمیدم چگونه محبوب دی شوم. این راز یک قفل دو کلیدس، کلید اول اثبات اعتماد به نفس و استقلال خود من بود چون او از ابتدا می خواست و همواره در دنیایی که من هیچگاه اونرو حس نکردم نشان داد که می خواهد به من تکیه کند و کلید دوم ابراز رفتار غیر قابل انتظار بود، دی توقع داشتن مردی با روح آزاد را دارد همچون پسرهای شیطون که همواره شگفت زده شود.

img_1160خط یازدهم: رویاى آینده یا آینده ای رویایی

دیگر تنهایی ام را با کسی قسمت نخواهم کرد
یکبار قسمت کردم تنهایی ام چندین برابر شد.
در خاطرت بماند کسی بود که بی دلیل بود بی دلیل دوستت داشت در خاطرات بماند اغوشش بعد خدا تو را فهمید بوسه هایش عطر خوش عشق داشت، در خاطرت بماند از خنده هایت می خندید کلافه گی هایت بی قرارش میکرد. یادت باشه تو  گاهی میان بی حوصلگی هایت بنشین یک چای بنوش و فکر کن فکر کن به کسی که با تو خط به خط عشق را خواند فهمیدو عاشق تَر شد هرچیز را هم اگر نخواستی به خاطر بسپاری یک چیز را بدان و همین را به خاطر بسپار تو ! تو برای ان دنیای دیگری بودى، یک دنیای ممنوعه که با تو باکی نداشت از ماندن در ان، اما تو ! ماندنی نبودی پس در خاطرت بماند کسی بود که بی دلیل دوستت داشت. یادت باشه این تو نبودى که بلایی سر من آورد، این بلایی بود که آمدنش زندگی منو آغاز و رفتنش ویرانه اش کرد.

امروزا که از خواب بیدار میشم وقتی ضربان قلبمو حس میکنم وقتی بیحسیرو حس میکنم، تنهایی خدارو بهتر درک میکنم، وقتى بچه یه آدمو ازش دور میکنن درسته دیگه اونو به چشم نمیبینه ولی توی اون بیحسی بهترین خاطرات براش تداعی میشه و این لذتیه که با داشتن بوجود نمیاد، بعضى علل هستن که قابل تعمق اند و نه قابل اثبات، نیوتن میگفت وارد کردن نیرویی به جسمی، بازتاب همان نیرو در جهت مخالف از جسم را شامل میشه، خیلی از بزرگان هم به زبانهای متفاوتی گفتن که هر دست بدی همون دست میگیری خب من حتما با پدرم نا مهربون بودم که بی توجهی میبینم حتما دلشو شکوندم که دلم زخم داره و بد روزگار اینه که حتما این روندو دارم ادامه میدم که پسرم همچنان بمن بی توجهه، خب حق داره، حقداره عقده داشته باشه، حق داره عصبانى باشه، حق داره متنفر باشه، حق داره گوشه گیر باشه، حق داره به راههاى مختلفی که بهش میگیم “خلاف” گرایش داشته باشه ولی این انزجار از پدر نیست از همه چیه که یقینا پدرشم شامل میشه. 

 

. ادامه دارد…….

بخشیدن یا فراموش کردن

فراموشی-۱

بخشیدن بهتره یا فراموش کردن

نه سرابم نه برای دل تنهایی تو جام شرابم، نه جهنم نه بهشتم چنین است سرشتم، تو ندانی که خود آن نقطه عشقی تو خود آن باغ بهشتی به خود آی.

هر چیزی را که تقصیر من بیندازی قبول دارم ولی یادت باشه عاشق شدنم تقصیر توست.

بهتر و معقولتر است که با نگاه به گذشته که حتما خاطرات خوب و خوشی را بهمراه داشته، به آنهابخشش-۱ متمرکز شد و لذت برد.

بخشیدن اصلا و اصولا آسان نیست ولی یه ارمغان زیبا بهمراه داره اونم آرامش است که با ارزش ترین ارزش های آدمی است. 

میتوان با یک نفر بیست سال زندگی کرد سپس آن شخص برایش غریبه شود برای فراموش کردن این افراد دو مرحله لازم است که بخش اول بخشش میباشد همچنین میتوان با یک نفر بیست دقیقه وقت گذاشت و تا آخر عمر فراموشش نکرد، کلید اینجاست که خاطرات مختلف که با احساس به حافظه می چسبند جدایی ناپذیرند مگر با ممارست و توان بالا، یعنی در واقع فراموش کردن بخشیدن است و چه سخت است فراموش کردن کسی که با رفتنش تمامی وقایع ناگوار نیز به حیطه فراموشی سپرده شود.

بخشش

افکار ما، در درون یقینا بازتاب به بیرون دارد و انعکاس افکار با بار منفی، خب حتما ناراحت کننده نیز هست، هیچگاه فراموش نکنیم که ما نیز ممکن است در شرایط خاص دچار نقصان و لغزش شویم که محتاج بخشیده شدن باشیم کما اینکه بارها و بارها از جانب حق تعالی این اتفاق افتاده است. 

به یاد داشته باشیم بخشیدن دل بزرگ می خواهد، دلت بزرگه خب نشون بده.

فراموشی-۲

 

به نقل از گابریل گارسیا:

در عرض یک دقیقه میتوان یک نفر را خرد کرد، در یک ساعت کسی را دوست داشت، در یک روز میتوان عاشق شد ولی یک عمر طول خواهد کشید تا کسی را که دوست داشتی فراموش کنی.

یادمان باشد بخشیدن فراموش کردن نیست ولی فراموش کردن بخشیدن را بهمراه دارد.

همیشه می گفتم مگر خداوند طرفدار ظالم است که میگوید “ببخش” مگر ظالم را باید بخشید و بعدها فهمیدم که درست است که حق مظلوم ضایع شده است ولی تنها خداوند است که حق قضاوت دارد و این حق را به طبیعت داده که هیچگاه ظالم را نبخشد.

آرامش یا آسایش

خدا واسه من بسه.آزامش-۱

آدمهای مهربون خود انتخاب کرده اند که نبینند و و نشنوند نه اینکه نمیفهمند، هرگز به اونا زخم نزنید که گوشه قلب خدارو زخمی می کنید.

هر انسانی حسب تجربه و اطلاعات کسب شده خود، دارای منش و حتی تز در خصوص سبک و راه و روش بهتر زندگی است من که میگم در خیلی از اوقات بهترین کار هیچ کار نکردنه یعنی نهی از انجام هر کاری، مثال میزنم مثلا زمان عصبانیت. حال در خصوص کسب آرامش میخوام بگم که سه نهی وجود داره که به آرامش منتهی میشه.

آرامش-۳٫jp

 

 1. به گذشته فکر نکردن
 2. نگران آینده نبودن
 3. ایست، توقف کامل در مسیر تفکر دائم به حرفهای مردم.

وای که عدم توجه به این سومی چه اثر مخربی داره، خیلی از آدما اصلا زندگی میکنن بخاطر طرز فکر مردم نه برای مردم، نگران بودن برای همنوع بسیار عمل پسندیده ای است ولی وقتی ما همواره نگران حرف مردم هستیم یه بار سنگینی را همیشه در ذهن خود حمل میکنیم که انرژی زیادی را از ما میگیرد.

آرامش-۲

برای دست یابی به آرامش آیا آسایش ضروری است؟

یه ضرب المثل انگلیسی هست که میگه سه تا از با ارزشترین دارایی های بشر بترتیب عبارتند از:

 1. سلامتی
 2. دلار آمریکا
 3. پوند انگلستان

این معنیش این نیست که ارزش دلار از پوند بالاتره بلکه بدان معنی است که در دنیا هییییییچ چیز با ارزشتر از سلامتی انسان نیست ولی اگه ده مورد با ارزش دیگه بعد از سلامتی بخواهیم نام ببریم میتوان فقط از پول حرف زد، اصلا پول حلال مشکلاته.

آرامش-۵

خب حالا این سه یا بهتره بگم دو با ارزشترین دارایی بشر را داری، سوال اینجاست آیا حس برتری و خوبی به انسان دست میده؟ آدم سالمی از دیدگاه جسمانی را در نظر بگیرید که چپش هم پره آیا احساس خوشبختی میکنه من که میگم صرفا نه.

وای به حال آدمی که برای رسیدن به آرامش، آسایش را هدف قرار دهد. بیائید مثل همیشه دید واقع گرایانه را چاشنی کنیم. 

آرامش

آرامش و سلب آرامش

در صورت عدم آشنایی به کنترل محرک سلب آرامش، این دو همواره همانند دو قلوهای بهم چسبیده کنار یکدیگر قرار خواهند گرفت یعنی میبایست همیشه و همیشه دنبال شناسایی این محرکها و روان بگم کنار گذاشتن آنها از زندگی شخصی خود شد. زیباتر اینکه آرامش امروز را نباید فدای آسایش فردا نمود.

اگه انسان بتونه نگاهشو عوض کنه و به این باور برسه که در کمال آرامش وسایل آسایشو میتونه بدست بیاره و این کسب خیلی قشنگتره ، اونوقت میشه این تز زیبارو که خودش یه رازه افشا کرد که آرامش پلی است برای رسیدن به آسایش.

من که میگم دارا بودن آسایش به منزله وجود آرامش نیست، کما اینکه آسایش برگ در اینه که به شاخه های درخت تکیه کنه ولی به نظر من برگ از درخت سیر میشه و جدا میشه، مثلا در این زمینه به  صراحت میشه گفت پیشرفت کلید رسیدن به آرامش نیست بلکه آرامش کلیدی است برای پیشرفت و در نهایت خوشبختی.

در کل:

راز آرامش در آرزو نداشتن است، در حال زندگی کنیم و گذشته و آینده را در چرخه ذهنی زندگی رها کنیم.

پا گذاشتگان روی بهشت

زن-۴زن-۱

چندی پیش وقتی غرق تفاوتهای مرد و زن بودم مطلب جالبی به چشمم خورد راستشو بخواید گفتم پوست کنده و بسته بندی نشده خدمتتون عرضه کنم قضاوت با همه بزرگواران.

نوشته از : دکتر Matthew D. Della Porta

بانوان عزیز،
اول از همه اینکه ما متاسفیم.متاسفیم از اینکه اگرچه به مردان شباهت داریم، اغلب شبیه پسربچه ها رفتار می کنیم.ما حتی معنی مرد بودن را بیش از این نمی دانیم.از زمانی که بزرگ شدیم یاد گرفتیم که شاد بودن یعنی خود شیفته بودن و خود محور بودن!!! ما تلاش می کنیم که پول کافی برای داشتن تلویزیون و بازی های ویدئویی مناسب در خانه ای مناسب به دست آوریم. ما می خواهیم با شما دوست باشیم  و با هم ازدواج کنیم ولی از توجه به شخصی دیگر به جای توجه به خودمان می ترسیم….آیا جای ناراحتی ندارد اگر ما فکر کنیم که متعهد شدن به شما به جای اینکه شانسی بزرگ برایمان باشد، خطری بزرگ باشد که شادی ما را تهدید می کند؟

این چیزی است که ما آن را درک نمی کنیم: شادی زندگی از مردی کامل بودن حاصل می شود. ما به این فکر می کنیم ولی مثل پسربچه هایی رفتار می کنیم که نمی خواهند اسباب بازی هایشان از آنها دور باشند.ما دنبال الگوهای ارائه شده  در رسانه ها هستیم که به ما یاد می دهد که شادی های بزرگتری فراتر از زندگی روزمره مان امکانپذیر است.ما ممکن است مثل آدم های روانی با شما بحث کنیم، اما آرامش واقعی برای ما از همه مهمتر است ، اگر درک آن را داشته باشیم. متاسفانه خانم ها به بخش های دیگر روانشناختی وجودی ما توجه می کنند.لطفا این را بدانید: یک مرد خوب هیچ وقت با شما به عنوان یک وسیله تخلیه خشم و یا یک ابزار خوشی و شهوت رفتار نمی کند.

یک مرد واقعی می داند که زن می خواهد که از او مراقبت شود و با توجه و احترام با او برخورد شود.او می داند که ازدواج، شانسی برای داشتن یک زندگی خوب و افسانه ای است.او خصوصیات گذشته خود را کنار گذاشته و یک فرد جدید می شود طبق نیازهای همسر و فرزندانش.اگرچه در ابتدا او ممکن است با خود به کشمکش بیفتد، او می داند کسی که ازدواج می کند اگر بخواهد تمامی حالات کودکی و رفتارهای گذشته را با خود داشته باشد، از مسیر باریک خوشبختی و شادی ها عبور نخواهد کرد. تنها یک اتاق کافی برای او و همسرش وجود دارد، دست در دست، متعهد به ازدواجشان.

زن-۲

خانم ها، شما می توانید به ما برای تبدیل شدن به مردی واقعی کمک کنید، ما می خواهیم به وسیله شما در خود احساس غرور و افتخار کنیم.به ما کمک کنید که بدانیم که همانقدر که ما به شما علاقه مندیم، شما هم ما را دوست دارید، حتی اگر راه های زیادی برای بهبود بخشیدن رابطه مان وجود داشته باشد.این را با استفاده از کلمات خوب و دلنشین نشان دهید؛ از ما برای کارهایی که خوب و درست انجام می دهیم تشکر کنید.اینها بیشتر از آنچه که فکر می کنید، معنای دوست داشتن را به ما نشان می دهند.

در عوض، ما به شما قول می دهیم که از طرف ما احساس دوست داشته شدن و توجه متقابل کنید.ما یاد می گیریم که چطور با شما حرف بزنیم که شما متوجه شده و آنها را درک کنید و به شما امر و نهی نکنیم که چطور مشکلاتتان را حل کنید.همچنین تلاش می کنیم که یاد بگیریم چگونه احساساتمان را بدون برداشت کردن و یا عصبانی شدن بیان کنیم.با بهبود دادن ارتباطات دوجانبه مان متوجه می شویم که چیزی که شما را خوشحال کند، ما را هم خوشحال می کند.چه تفاهمی!!!

بار دیگر ما متاسفیم. مقصر ما هستیم. ایفای درست و کامل نقش مرد خوب این روزها سخت است.ما حرفهایمان را برای تبدیل به مردی خوب شدن و ایفای درست نقش هایمان به جای اینکه مثل یک پسر دبیرستانی باشیم، نادیده گرفتیم.قبول کنید که توانایی و عرضه ما بیشتر از این است.

heavenاگر در رابطه خود با یک مرد دچار شکست شدید، تلاش کنید که او را ببخشید و از اول شروع کنید.بعد از مدتی اگر مرد خوبی نشد، او را ترک کنید.شما شایسته بهتر از او هستید.

یک رابطه سالم موجب شادی افرادی می شود که در رابطه قرار دارند.اگر ما شاد باشیم، زندگی پرمعنایی خواهیم داشت.

ترس و ایمان

ترس و ایمان – Faith in lieu of Frayترس و

همه شنیدید میگن از هر چی بدت بیاد سرت میاد خب ترس یکی از اون بدیهاست.

ترس یک غریزه طبیعی است که از همان اوان خلقت درون آدمی شکل گرفته و دو ایراد اساسی داره که مخرب و مخل آسایش است.

 1. بخش زیادی از انرژی را از انسان سلب می کند.
 2. حسب قانون جاذبه هر چه بیشتر به این پدیده تمرکز کنیم، بیشتر به سمتمان گرایش پیدا میکند.

 

از یک بزرگی مطلب جالبی شنیدم و بعد دیدم که در خود من جاری است در واقع من در زندگی تخصصی ام سختیهای بسیاری را متحمل شده ام در حالیکه تعداد کمی از آنها رخ داده است آره تعداد اندکی از اون همه سختی در واقع اتفاق افتاده است، من نیز همانند خیلی از آدمهای دیگر که تکامل نیافته ام بسیاری از این مشکلات و سختیها را فقط در ذهن خود می پروراندم و بد روزگار این است که از آنچه میترسیدم سرم می آمد.

ایمان جایگزین ترس. انتخاب ایمان، انتخاب اینکه باور داشته باشیم خداوند حواسش به ما هست، ترس و ایمان در یک مورد مشترک هستند هر دو از ما میخواهند باور داشته باشیم اتفاقاتی در شرف وقوع است که ما نمیدانیم، در ترس اتفاقهای منفی و ایمان وقایترسع مثبت حتی در اوج ناراحتی. مثال پیر زنی که در جواب احوالپرسی در بستر بیماری جواب میدهد خوبم خدارو شکر.

ترس و ایمان

ایمان میگوید خداوند روزی رسان است و تمام نیازهایمان را بر طرف خواهد کرد، کلید اینجاست چیزی را که بهش تمرکز کنیم همان چیز ریشه میکند، اگر به ترس فکر کنیم و همواره در ذهنمان تکرار کنیم میتواند به حقیقت بپیوندد.

هستند آدمهایی که بعد از اینکه به درجات رفیع مالی، شغلی، همسر خوب و … میرسند بجای لذت بردن میترسند که پایدار نباشد و چه سخت است برای من که بگویم من هم از همین آدمها بودم و نمیدانستم تمرکز به روی این افعال منفی اونو به داخل من میکشونه پس بهتره اینطوری تغییرش بدیم.

پروردگارا تو خود گفتی لطفت همیشگی است، میدانم مرا در تمام زندگیم راهنمایی خواهی کرد.

باور زیبایی است که میگه روح خدا دمیده شده بر ما که پست ترین موجود خدا هستیم گفتم پست ترین چون ما از خاکیم و خاک پست. هدف ما رفتن تا مقصد نیست بلکه هدف فقط رفتن است ولی کجا؟ همانند کوچ پرندگان اما نه برای نابودی بلکه جهت تکامل و رسیدن به خالق، یادمون باشه سرنوشتمونو خودمون میتونیم عوض کنیم.

راز پنهان

کمالکمال-۳

راز پنهان Profound Secret

زندگی دو بخش است

۱- زندگی همراه با آسایش و کمال

این بخش انتسابی است و برای رسیدن به آن فقط کافی است مهره مار داشته باشی یعنی تنها دو چیز نیاز داری،

۱-۱)- سلامتی

۲-۱)- پول

۲- زندگی آرام و بی آلایش

این بخش انتخابی است و انسان مجبور است به هر دری بزند تا بتواند دو چیز ضروری بدست آورد،

۲-۱)- قلبی که دوستت بدارد

۲-۲)- قلبی که دوستش بداری

تا تو عاشقانه بودی شب من سحر نمی خواست      به ستاره دل نمی بست از تو بیشتر نمی خواست.

زندگی و گذران خوب از آن، حق مسلم ماست و مسلمتر اینکه از همسر، همراه، همفکر، همجنس، همیار، همفکر و همدل خود توقع داشته باشیم مخصوصا بتواند احساسات و عواطف پایه ای و زیر بنایی نظیر خوشحالی، غم، یاس، هیجان و عشق را از خود بروز دهد.

چه دیر ولی بالاخره پی بردم که خانم ها می توانند تصمیم بگیرند ولی دوست ندارند این کار را بکنند، به همین دلیل جذب مردان با اراده و مصمم می گردند اصلا هیچ کس مردانه تر از فردی نیست که اعتماد به نفس قوی داشته باشد.

به گفته یه بزرگی خانم ها از تصمیم گرفتن متنفرند و اگر احتیاج بود خیلی سریع تصمیم می گیرند و جالب اینکه از آن هم سریعتر نظرشان عوض می شود، این سوال اشتباهه که “من نمیدانم تو میگی چه کار کنیم وای که چقدر از آن متنفرند.

در کتاب کشف کردن تفاوتهایمان اثر ژورتانبنوم گفته شده که برای درک واقعیت چهار روش وجود دارد:

 • فیزیکیکمال-۱
 • احساسی
 • عقلانی
 • روحانی

زنان به راحتی می توانند از یک روش به روش دیگر بروند اما مردان با دو روش فیزیکی و عقلانی عجین هستند مثلا مردی که غمگین یا شاد است این رفتارها را با روش فیزیکی خود نشان میدهد در صورتیکه زن میتواند غم را احساس کند حتی میتواند بدون دلیل احساساتی شود.کمال-۲

برای زن زندگی خصوصی اهمیت دارد نه موقعیت اجتماعی.

مردان در جمع وقتی صحبت می کنند که هر بار فقط یک نفر حرف بزند در حالی که زنان وقتی بیشتر از یک صدا شنیده میشود، راحت تر حرف می زنند.

رسیدن به رازها و روشهای درست اگر چه راه میانبر برای موفقیت است ولی انجام آن از درک آن مهمتر می باشد، دوست دارم یکی از رازهای زندگی رو با هم صحبت کنیم.

اکثر آقایون فکر میکنن که خانوما وقتی بهشون نزدیک میشن یعنی اینکه از مرحله دوست داشتن پا فرا گذاشته و عشق جایگزین شده و وقتی ازدواج صورت میگیره نمه نمه غر زدن خانوما شروع میشه البته اگه اون مرد خوش شانس باشه و غر زدن از مرحله اول شروع نشده باشه، خب حالا چه باید کرد؟

آدمی زیرک است که عاقلانه برخورد کنه، اولین قدم آن است که مرد با کلامش که گاهی میتوتد او را از جایگاه مقصر به جایگاه نجات دهنده صعود دهد استفاده نماید، خب بعضی خانوما که با مردشون توی ناراحتی صحبت نمی کنند اصن نمیخوان اوونو ببینن پس چه باید کرد؟ منظور من از صحبت راه گشایی از مشکل نیست، این عالیه کهکمال-۵ بتوان او را به مکانی سرگرم کننده و مهیج برد ولی باید بیش از اندازه از خود گذشتگی نکرد و همه چی در حد اعتدال، بقول یه روانشناسی که اخیرا صحبتاشو شنیدم ما وسواس فکری هم داریم بعد از یه مشاجره مرد از خونه میزنه بیرون و بعد از چند ساعت میاد میگه عزیزم شام چی داریم این یعنی عزیزم من اشتباه کردم، فکر کردم و حالا اومدم برا منت کشی ولی زن اون مسئله رو هی مرور کرده و هی بخودش گفته چرا؟ این همون وسواس فکری هست که در جواب آقا میگه کوفت. اینها باید صحبت بشه و جا بیفته.

استانبول Istanbul

 

استانبول-۱استانبول-۲

استانبول در ساحل دریای مرمره قرار دارد و تنگه ای به نام بسفراستانبول-۳ از وسط این شهر می گذرد،این شهر تنها شهر در دنیا است که در دو قاره قرار گرفته است در واقع تنگه بسفر دو قاره آسیا و اروپا را بهم وصل کرده است، اگه بخواهیم کمی دقیقتر مسیر آبی یرای رسیدن به این ساحل زیبا از طریق دو تنگه با شکوه را بیان کنیم میتوان گفت که دریای اژه به دریای مرمره از طریق تنگه داردانل متصل شده که خود دریای مرمره از طریق تنگه بسفر به دریای سیاه وصل شده است یعنی تنگه بسفر دو قاره آسیا و اروپا را بهم وصل می کند. استانبول-۶jpg

در جنگ میان امپراطوری هخامنشی به رهبری داریوش کبیر با یونانیان این شهر را در تصرف خود درآوردند که تا پایان سلطنت اردشیر دراز دست در اختیار ایرانیان بود و چند سال بعد یونانیان دوباره آنرا پس گرفتند البته تاریخچه این شهر متعلق به عصر مفرغ است حتی نشانه هایی از سکونت فنقی ها یافت شده است، مستعمره نشین های یونانی در سال ۶۶۷ قبل از میلاد این شهر را بنا نمودند و اسم پادشاه خود-بیزانس- را روی آن نهادند. سلطان محمود دوم در سال ۱۴۵۳ پس از فتح قسطنطنیه به محمود فاتح ملقب شد و ایشان پس از فتح استانبول آنرا به عنوان سومین پایتخت امپراطوری عثمانی اعلام نمود، بعدها زمانیکه جمهوری ترکیه در سال ۱۹۲۳ تشکیل شد پایتخت آن از استانبول به آنکارا انتقال یافت.

استانبول-۴

تونل استانبول دومین خط مترو در جهان پس از متروی لندن میباشد، استانبول بزرگترین شهر در اروپا و چهارمین بزرگ شهر یا کلان شهر در دنیا است که جمعیتی معادل ۱۳ میلیون نفر در این شهر سکنی دارند.

در سال ۲۰۰۸ در حفاری که در جریان فعالیتهای عمرانی جهت ساخت مترو در این شهر انجام پذیرفت جسد یک مهاجر نشینی که تاریخ آن به ۶۵۰۰ سال قبل از میلاد باز می گردد کشف شد، من که نمیدونم چجوری میفهمن ۶۵۰۰ سال قبل از میلاد زندگی میکرده راستی دو تیم فنر باغچه و گالاتاسرای دو تیم معروف فوتبال ترکیه هستند.  

هفتاد درصد از مردم این شهر در قسمت اروپایی و سی درصد در بخش آسیایی زندگی می کنند، استانبول دو فرودگاه بینالمللی دارد یکی آتاتورک و دیگری فرودگاه جدید که در بیست کیلومتری در سمتاستانبول-۵ آسیایی قرار دارد.

وای که شیرینی های ترکیه از شیرینی های لبنانی هم خوشمزه تره. بفرمائید دهنتونو با نگاه به  شیرینی های ترکیه ای شیرین کنید.

دلبستگی و وابستگی

دلبستگی-۲شما دلبستگی دارید یا وابستگی؟ من که فکر می کردم دلبسته بودم و حال به این باور رسیده ام که تمام وجودم وابسته بوده. صحبت این نیست که کدوم بهتره مهم اینه که این دو را از همدیگر تمیز بدیم و از هر کدوم در جای مناسب استفاده کنیم مثلا من به خودکار توی جیب کتم وابسته ام چون خیلی کارایی داره ولی سعی میکنم اصلا بهش دلبستگی پیدا نکنم.

دلبستگی در بر گرفته از قدرت دل است در دنیایی که نیروهای کیهانی و زمینی هم راستا می شوند و بسیار قدرتمند عمل می کنند و اما وابستگی مخصوصا به شخص، به احساسی گفته میشود که فرد با اسارت خود، شریک خویش را اسیر خود خواهی های خود می نماید به روایتی دیگر دلبستگی بازتاب خود واقعی من است و وابستگی پرورش جامعه و حتی فرهنگ روی من و در مورد شخص، در دلبستگی رشد فرد مقابل را طلب داریم ولی در وابستگی فرد را آنچنان که میخواهیم شکل میدهیم.

دلبستگی عقلانی است

وابستگی احساسی است

دلبستگی منجر به رشد میشود

وابستگی آفتی است مقابل تعالی یعنی مانع رشد

دلبستگی رابطه ای خاص و پایدار بین دو نفر است که باعث نزدیکی یکدیگر میشود

وابستگی تو نباشی من میمیرم و واقعا مرگ برای چنین آدمهایی بهتر است

دلبستگی عشق غیر مشروط است تو را دوست دارم چون دوست دارم یعنی دلبستگی عشق دگر خواهانه است به غیر 

وابستگی عشق مشروط است تو را دوست دارم اگر… یعنی وابستگی عشق خود خواهانه است

دلبستگی از صمیمیت شکل میگیرددلبستگی

وابستگی از نا امنی شکل میگیرد

دلبستگی تعلق وجود دارد

وابستگی تملک است

در مجموع دلبستگی باعث غرور شده و به شخص استقلال میدهد ولی وابستگی آزادی فرد را نیز تصرف میکند

خلاصه اینکه با دلبستگی انسان به خود شناسی، آزادی و رها یی دست می یابد ولیکن واژه های کنترل، حسادت، محدودیت، ممنوعیت و انتظار به وابستگی ختم می شوند. 

چاکرا Chakras

chakra-1اگه بخواهیم مفهوم چاکرارو به خوبی درک کنیم میبایست در ابتدا درک خوبی از هاله داشته باشیم بدونیم انرژی چیه چند نوع انرژی داریم و کانالهای انرژی کدامند،

در انسان دوازده چاکرای اصلی وجود دارد که هفت تای اونها بسیار مهم هستند همچنین صدها چاکرای فرعی وجود دارند که به آنها نمی پردازیم.chakra-2

مطلب بسیار ساده است، در بدن همه ما صدها نقطه تمرکز و تجمع انرژی هست که از طریق آنها انرژی به بدن وارد و یا خارج میشود که همان چاکرا نامیده شده است. چاکرا یک واژه سانسکریت به معنای چرخ گردنده یا دیسک چرخنده است.

انسان برای بقا به انرژی نیاز دارد و در بدن انسان دو نوع انرژی وجود دارد 

 1. انرژی بیو شیمیایی بدن که از گرمای آزاد شده از واکنشهای شیمیایی بواسطه غذاهایی که میخوریم تماما بوجود می آید .
 2. انرژی کیهانی، نوعی انرژی الکترومغناطیسی است که در همه جا وجود دارد . بدن ما نیز یکی از دریافت کننده های این انرژیست، نکته حائز اهمیت این است که انرژی کیهانی از طریق چاکراها وارد بدن میشوند.

هاله انسان توسط چاکراها شکل میگیرد راستی هاله چیه؟ حتما تجربه کرده اید بدون اینکه کسی را بشناسید یا از قبل دیده باشید حس خوبی نسبت به او دارید این موضوع به هماهنگی طیف هاله ها مربوط است، هاله یک حوزه انرژی الکترو مغناطیسی است که بدن را احاطه کرده و از آن محافظت میکند .

 

چاکراهای اصلی عبارتند از:

 1. چاکرای ریشه رنگ: قرمز
 2. طحال به رنگ نارنجی استچاکرا
 3. شبکه خورشیدی زرد رنگ
 4. قلب با چاکرایی به رنگ سبز
 5. گلو به رنگ آبی می باشد
 6. چشم سوم نیلی رنگ است
 7. چاکرای تاج با رنگی بنفش

 

 

اینها هفت چاکرایی هستند که با وضعیت فیزیکی ما و سطوح بالاتر آگاهی در ارتباطند.

این هفت چاکرا در امتداد نخاع قرار دارند و هر کدام از این گردابهای انرژی با یک خط انرژی به نام سوشومنا که از مرکز نخاع میگذرد اتصال دارند.

هر کدام از چاکراها دو جریان انرژی کیهانی و زمینی را به داخل و یا خارج هاله تنظیم می کنند و انرژی حیاتی را برای حفظ و نگهداری کالبد فیزیکی تغییر و یا انتقال میدهند یعنی به بعدی که ماورای دنیای سه بعدی ما است.

همه افکار و احساساتمان که در زندگی  تجربه می کنیم از جمله تلخ ترین خاطراتمان، در چاکراها و سیستم هاله ای یافت میشوند، همه چاکراها بهم مربوطند و ذهن و بدن و روح را به هم ارتباط میدهند و اما کانالهای انرژی کدامند ؟کانالهای انرژی یا نادیها مسیرهای هدایت انرژی هستند سه کانال اصلی به نامهای آیدا ،پینگالا و سوشومنا که سوشومنا از قویترین آنهاست و تعداد زیادی کانالهای فرعی وجود دارند .

جنبه های مختلف وجود ما یعنی فیزیک-عاطفی-ذهنی و روحی همه با هم کار میکنند و چاکراها گذرگاهی هستند که از طریق آنها نیروهای عاطفی- ذهنی و روحی جریان یافته و در نهایت بصورت فیزیکی بیان میشوند یعنی:

انرژی ایجاد شده بوسیله افکار و عواطف ما از طریق چاکراها عبور کرده و در سلولها، بافت ها و ارگانها توزیع میشود پس در نتیجه:

ما میتوانیم بر وضعیت جسم، ذهن و شرایط زندگی تاثیر بگذاریم

خیر اندیشی، نوعدوستی و مدیتیشن میتواند باعث باز شدن چاکراها و در نتیجه تقویت هاله گردد.

 

تایلند Thailand

beach

نود درصد مردم تایلند بودائی و ده درصد مسلمان هستند از آنجائیکه مردم این کشور همواره لبخند به لب دارند به آن، کشور لبخند نیز می گویند.

منبع اصلی درآمد تایلند از راه توریست می باشد که این تعداد در سال ۲۰۱۰ شانزده میلیون نفر بوده است.night thai 

واژه «تای» در زبان تایلندی علاوه بر نام قوم تای، که اکثریت مردم کشور را تشکیل می‌دهند، به معنی «آزادی» نیز میباشد. دست زدن به سر افراد یا اشاره با پا به چیزی، در این کشور بسیار بد شمرده می شود زیرا تایلندی ها سر را مقدس ترین و پا را پست ترین بخش بدن می دانند. کتاب ها از جمله اشیای پر ارزش برای آنها به شمار می روند بنابراین نباید آنها را روی میز سر داده یا روی زمین قرار داد. فیل ها نیز دارای جایگاه بالایی هستند و مردم تایلند رابطه ای نزدیک با این حیوانات دارند. تایلند کشور بودایی است که در آن تصاویر بودا مقدس شمرده می شوند.  مجازات توهین به مقدسات زندان است حتی اگر توریست خارجی مرتکب این عمل شود.

معابد
معابد

در بین توریست پذیرترین کشورهای جهان تایلند در سال ۲۰۱۳ رتبه دهم و در سال ۲۰۱۴ رتبه چهاردهم را به خود اختصاص داده است البته شهر بانکوک در این دو سال رتبه سوم و دوم را بین پر بازدید ترین شهرهای دنیا کسب کرده است و همواره دو شهر پوکت و پاتایا مقام چهاردهم یا پازدهم را داشته اند.

در دو سال قبل پر بازدیدترین کشور دنیا فرانسه بوده وآمریکایی ها مطابق معمول نشان دادند که پر درآمدترین کشور از طریق توریست بوده اند از همه اینها که بگذریم معمولا شهر های زیر بترتیب پر بازدید ترین شهرهای دنیا بواسطه توریست بوده اند.

هنگ کونگ با جذب حدود بیست و پنج میلیون توریست رتبه اول را دارد و شهر های بعدی بترتیب عبارتند از: سنگاپور، بانکوک، لندن، پاریس، ماکائو که لاس وگاس آسیا شناخته شده است شبه جزیره ای در دریای چین است که مستعمره پرتقال بود و از اوایل سال ۲۰۰۰ پرتقال با باز پیوستن ماکائو به چین به مدت پنجاه سال مبنی بر یک منطقه آزاد و مستقل موافقت کرد، شهر بعدی نیو یورک سیتی  یک شهر با بهترین موقعیت در آمریکای شمالی میباشد، کوآلالامپور پایتخت کشور مالزی، آنتالیا که توریستهای روسی زیادی به چشم میخورد، شهر بعدی استانبول که دو قاره آسیا و اروپا را از هم جدا کرده است، دبی که دیگه آدم چیزی نمیتونه بگه، سئول، رم، پوکت و پاتایا هم که رتبه های بعدی را دارند.

ساحر دریاها

۱
aa
Allure of the Seas

اوج عظمت در قالب یک کشتی مسافر بری.۲

ساحر دریا ها به تازگی به آب انداخته شد.

 

 

اتاق های این شهر آبی گنجایش ۵۴۰۰ مسافر را دارد که ۲۵۰۰ خدمه و کارکنان در این کشتی مشغول به کار هستند.

یوگا Yoga

imagesimages (13)یوگا علم حیرت انگیزی است و بمعنای اتحاد استuuu.

منظور از یوگا اتحاد و یگانگی با وجود درونی است،

 

یوگا یعنی ملحق شدن یا یکی شدن و یوگی کسی است که تمرین های یوگا را انجام می ­دهد.

برای رسیدن به تعادل و یگانگی وضعیت هایی وجود دارد به نام آسانا، یعنی وضعیتی که میتوان هر دو جسم و روح خونسرد و آرام باشند و در آرامش کامل قرار گرقت، به وضعیتهایی که برای رسیدن به اتحاد کمک میکند آسانا می گویند.

همچنین میتوان یوگا را علم نظارت خود و خودشناسی دانست.

یوگا ← انطباق و هماهنگی جسم و فکر

آسانا ← تقویت جسم + تغذیه

شاواسانا ← تقویت روح و ذهن + مدیتیشن

هر حرکت و یا وضعیتی با نامی زیبا خوانده میشود مثلا به وضعیت مرده، شاواسانا، به دست نشانه، مودرا و حرکت درود بر خورشید را “سوریاناماسکارا” می نامند. رژیم غذایی در یوگا حائز اهمیت است و سه نوع تغذیه در یوگا تعریف شده است.

 1. راجاسی شامل غذاهای غیر گیاهی است که بسیار پر انرژی میباشد.
 2. ساتویک که تماما از غذاهای گیاهی تشکیل شده است و تعادل هورمونی خوبی را بهمراه دارد.
 3. تاماسی که مخلوطی از راجاسی و ساتویک میباشد.

عوامل مهم برای ازدواج

images (20)

چیزی بین احساس و محبت، داستان گل هایی است که کنار درختان می رویند، گاهی اوقات حتی دوستت دارم نیز وجود ندارد ولی به یکدیگر عشق می ورزند.واوو که چه زیباست این نوع دوست داشتن.

عوامل زیادی برای یک ازدواج موفق بیان شده است آنچه که در ذیل شمرده شده ۱۰ عامل اصلی جهت داشتن یک زندگی مشترک موفق مستمر تا روز پایانی بیان میشود. البته نبود هر کدام از آنها بدان معنی نیست که آن زندگی مشترک نباید شکل بگیرد بلکه میبایست در نظر داشت نقصان در هر عامل ۱۰% از موفقیت یک زندگی سبز را کم می کند یعنی اگر خانواده ها از ازدواج زوجین رضایت ندارند دختر و پسر باید بدانند که در زندگی با ۱۰% چالش همراه خواهند بود.

 • رضایت خانواده ها
 • خانواده های طرفین عروس و داماد را بپذیرند، فقط رضایت به ازدواج ملاک قبول خانوده ها نیست بلکه خانواده ها قلبا عروس و داماد را بعنوان عضوی از خانواده پذیرا باشند.
 • از دیدگاه عاطفی بهم شبیه باشند نه داغ داغ و سرد سرد، به یه آدم سرد هر چه محبت کنی هیچ متوجه نمیشود. این مطلب از دیدگاه آمیزشی نیز حائز اهمیت است.
 •  ضریب هوشی یکسان. یک مرد با ضریب هوشی ۵۰ نمیتواند حتی خودش را اداره کند.
 • نزدیکی طول و عرض جغرافیایی، مردانی که کنار دریا زندگی میکنند آرامترند چون طبیعت به نفع آنهاست البته به نفع آنهاست نه به برد آنها، پس این آدمها مثلا ملایمترند و آدمهای حاشیه کویر قدری تندتر.
 • مرد ۴-۷ سال بزرگتر از زن باشد.
 • باید دل با او باشد تکرار می کنم فقط دل، مردانی که با عشق زیاد با خانمها ازدواج می کنند خیلی زود سرد میشوند حتی کار به جدایی و طلاق کشیده میشود در واقع اگر دو روز همدیگر را ندیدند دلشان تنگ بشود نه کمتر نه بیشتر. بعضی ها میگویند یا این یا مرگ، بقول دکترم مرگ برای اینان بهتر است.
 • میزان تحصیلات نسبتا یکسان.
 • تشابهات فرهنگی و مذهبی.
 • از نظر ظاهری تقریبا شبیه هم باشند.

عشق یا دوست داشتن

 

من با تو هستم و با تو این دنیارو عشقه….. مثل فرشته ای و با تو این دنیا بهشتهold human

خیلی تجربه کردم تا متوجه بشم عشق چیزی نیست که با خواهش بدست بیاد. باید توش غرق شد اوایل فکر میکردم انتهای دوست داشتن عشقه، بعدها متوجه شدم که چقدر با هم متفاوتن البته منم مثل خیلی آدمای دیگه بعضی قضایارو دیر متوجه میشم ولی خدایا از اینکه اینو بهم فهموندی سپاسگزارم.

اخیرا یه دوستی مطلب نقل قول زیرو برام میل کرده بود که خوندنش خالی از لطف نیست .

عشق یک جوشش کور است و پیوندی از سر نابینایی
دوست داشتن پیوندی خود آگاه و از روی بصیرت روشن و زلال

عشق بیشتر از غریزهآب می خورد و هرچه از غریزه سر زند کم ارزش است
دوست داشتن از روح طلوع می کند و تا هرجا که روح ارتفاع دارد همگام با آن اوج می گیرد

عشق با شناسنامه بی ارتباط نیست،و گذر فصل ها و عبور سال ها بر آن اثر می گذارد
دوست داشتن در ورای سن و زمان و مزاج زندگی می کند

عشق طوفانی و متلاطم است
دوست داشتن آرام و استوار و پر وقار وسرشار از نجابت

عشق جنون است و جنون چیزی جز خرابی و پریشانی “فهمیدن و اندیشیدن “نیست
دوست داشتن، دراوج، از سر حد عقل فراتر میرود و فهمیدن و اندیشیدن را از زمین می کندو باخود به قله ی بلند اشراق می برد

عشق زیبایی های دلخواه را در معشوق می آفریند
دوست داشتن زیبایی های دلخواه را دردوستمی بیند و می یابد

عشق یک فریب بزرگ و قوی است
دوست داشتن یک صداقت راستین و صمیمی، بی انتها و مطلق

عشق در دریا غرق شدن است
دوست داشتن در دریا شنا کردن

عشق بینایی را می گیرد

loveدوست داشتن بینایی می دهد

عشق خشن است و شدید و ناپایدار
دوست داشتن لطیف است و نرم و پایدار

عشق همواره با شک آلوده است
دوست داشتن سرا پا یقین است و شک ناپذیر

از عشق هرچه بیشتر نوشیم سیراب تر می شویم
از دوست داشتن هرچه بیشتر، تشنه تر

عشق نیرویی است در عاشق ،که او را به معشوق می کشاند
دوست داشتن جاذبه ای در دوست ، که دوست را به دوست می برد

عشق تملک معشوق است
دوست داشتن تشنگی محو شدن در دوست

عشق معشوق را مجهول و گمنام می خواهد تا در انحصار او بماند
دوست داشتن دوست را محبوب و عزیز میخواهد و می خواهد که همه ی دلها آنچه را
او از دوست در خود دارد، داشته باشند

در عشق رقیب منفور است،
در دوست داشتن است که:”هواداران کویش را چو جان خویشتن دارند”

عشق معشوق را طعمه ی خویش می بیند و همواره در اضطراب است که دیگری از چنگش نرباید
و اگر ربود با هردو دشمنی می ورزد و معشوق نیز منفور می گردد
دوست داشتن ایمان است و ایمان یک روح مطلق است یک ابدیت بی مرز است ، که از جنس این عالم نیست

دکتر علی شریعتی

دوست داشتن را:

 • نه می گویند
 • نه می نویسند
 • نه ثابت می کنند
 • نه نشان می دهند
 • نه طلب می کنند

بقول بزرگی کسانی که شما را دوست دارند همواره دوست دارند و کنارتان می مانند و اگر هزار دلیل برای رفتن وجود داشته باشد یک دلیل برای ماندن خواهند یافت.

در واقع اگه یکی بهت گفت عاشقتم خب میتونی باور کنی چون شخص از نیمه عاطفه و احساس چیزی بیان کرده که واقعا قابل احترامه ولی اگه کسی گفت دوست دارم، تا رسیدن به تمامی باورهای قشنگ دوست داشتن اصلا باور نکن. میدونید میخوام بگم بر خلاف باور عمومی اول عشق میاد سراغ آدما و به مرور که عمیق شد به دوست داشتن تبدیل میشه، دوست داشتنی که چون بر پایه عقل و ادراک آدمی بیان شده ابدی است.

عشق یعنی حسرت پنهان دل

زندگی در گوشه ویران دل

عشق یعنی سایه در یک خیال

عشق یعنی آرزوی سرکش و گاهی محال

شاید عشق بتونه یه جاده یه طرفه باشه ولی عمق وجودی دوست داشتن بر پایه فرد بنا شده و دریافت اونم خیلی جای تعمق داره.

 باب مارلی میگه:

می گویی دوست دارم زیر باران قدم بزنم اما وقتی باران می بارد چتر به دست می گیری،

می گویی آفتاب را دوست دارم ولی زیر نور آفتاب دنبال سایه میگردی،

می گویی باد را دوست دارم ولی وقتی باد می وزد پنجره را می بندی،عشق

حالا دریاب وحشت مرا وقتی می گویی دوست دارم.

تا خون در رگهایم جاریست دوستت دارم

مهربانم دوستت دارم.

توی یه جمله ، دوست داشتن یعنی اینکه اولین هدیه ماندگار رو که ازش میگیری، قلبش باشه.

مدیریت ذهن Mind Management

download (2)افکار در حال فرستادن سیگنالهای مغناطیسی هستند که ما بخشی از این امواج را بسمت خود جذب می کنیم.

مثلا در صف نانوایی یا بانک افکار ناراحت و بد توسط افراد جلوی ما بطور ناخودآگاه به ما منتقل میشود، ساده تر اینکه ما برای جذب گرایشهای مثبت باید همواره با افراد انرژی مثبت برخورد داشته باشیم اصلا میبایست از همنشینی با افراد منفی گرا پرهیز کرد و این محق امکان پذیر نیست مگر ممارست و تمرین با ذهن.brain

مطلب آقای David Kadavy در این مورد بسیار آموزنده است که در قسمت بعد میتوان نیم نگاهی به آن کرد.

تازه بعد از تعلیم ذهن میرسیم به Prosperity

در هندوها نشانه دماغ فیل، رسیدن به خوشبختی، کامیابی و سعادت تلقی میشود، حتما دیدید، آدمی با گوش و دماغی از فیل. ذهن

خود بینی، خود باوری و در آخر oomph

برام هیچ حسی شبیه تو نیست…….تو پایان هر جستجوی منی

تمام قلب تو بمن نمی رسه…….همین که فکرمی برای من بسه.images (21)

روح در آغاز مثل یک برگ گل، لطیف بوده و سپس انسانها از اون شکل گرفتند، در ابتدا به شکل ماهی، پرنده، حیوانات و موجودات دیگه و در آخر در قالب انسان.

روح کاملا بی تقصیره و در واقع روح در این میون داره تاوان اشتباهات رو میده، گناهانی رو که در دوران قبل مرتکب شدی و حالا با خودت به زندگی فعلی آوردی.

 

هتل آتلانتیس دبی wow

عکسهای زیبا از هتل آتلانتیس دبی

آتلانتیس زیباترین هتل دبی با اتاقهای زیر آب

آتلانتیساین هتل با ۱۵۳۹ اتاق و سوئیت در ۲۳ طبقه طراحی شده و توانسته اکثر گردشگران و افراد پولدار را به سوی خود جلب کند . هتل آتلانتیس برای هر شب اقامت چیزی حدود ۵ هزار دلار از هر نفر می گیرد. این هتل بخاطر ویوی بیرونی پنجره های اتاق ها و سوئیت های زیر زمینی اش مشهور شده . در واقع وقتی در اتاق ها و سوئیت های طبقات زیرین این هتل قرار می گیرید و از آنجا پرده ی پنجره را کنار بزنید ، تصویر ماهی ها و کوسه ها را در اقیانوس مشاهده می کنید که تنها فاصله ی شما با آنها یک شیشه ی چند جداره است .
وقتی با چنین صحنه ای رو به رو شوید ، فکر می کنید درون یک زیر دریایی قرار گرفته اید که دارد اعماق اقیانوس ها را به شما نشان می دهد . در حالی که به راحتی می توانید رو به پنجره ای که تا پایین اتاقتان را فرا گرفته ، بنشینید و یک فنجان چای داغ را بنوشید و در عین حال بازی کوسه ها با ماهی ها را تماشا کنید.

بدون شک یکی از بزرگترین و مجلل ترین هتلهای جهان هتل ۵ ستاره آتلانتیس پالم دبی میباشد که دارای یک آکواریوم زیرآبی، استخر دولفین و پارک آبی وسیع میباشد، سخته ولی باید باور کرد که هزینه ساخت این هتل یک میلیارد و ششصد میلیون دلار در مساحتی بالغ بر ۴۵ هکتار بنا شده است.

البته تنها هتل ۷ ستاره جهان بنام برج العرب بسیار مجلل تر از هتل آتلانتیس میباشد.

هتل ۷ ستاره برج العرب واقع در جمیراه با ارتفاع ۳۲۱ متر، شامل ۲۸ طبقه و ۲۰۲ سوئیت می باشد. این هتل ۲۸۰ متر از ساحل جمیراه فاصله دارد.برج العرب
شکل ساختاری آن از بادبان کشتی الهام گرفته شده که ارتفاع آن از برج ایفل بلندتر می باشد، طراحی منحصر به فرد این هتل آنرا به عنوان سنبل جهان عرب معرفی می نمایند ولی طراحان غربی نمای رو به ساحل آنرا به صورت صلیب طراحی کرده اند تمامی اطاق ها از نوع سوئیت های دوبلکس می باشند که با طلا طراحی شده اند. این هتل دارای رستوران های متنوعی می باشد که می توان غذا را در رستورانی ۲۰۰ متر از سطح دریا بالاتر است و میهمانان برای رسیدن به آن از آسانسور شیشه ای استفاده می کنند تا منظره نابی که در این ارتفاع قابل رویت است نهایت استفاده را ببرند. المهرا رستوران دیگری است که در هیچ کجای دنیا نظیر آن ساخته نشده است زیرا آکواریوم زیبا و عظیمی آن را در بر گرفته که گنجایش ۱ میلیون لیتر آب را دارد و هزاران ماهی زیبا دور و بر آنرا احاطه کرده است، این رستوران جزء ۱۰ رستوران برتر دنیاست.

تایتانیک Titanic

۲۲۲۲ انسان و فقط ۷۰۷ نفر که اکثرا زن و بچه بودند نجات یافتند واقعا مسئولیت مرگ تدریجی ۱۵۱۵ انسان توی آب دمای ۲ درجه با کیه؟

تایتانیک-۱

 1. Hull Designer طراح ساخت
 2. Engineers in Ship Yard مهندسین ساخت
 3. Act Of God حوادث ناگهانی
 4. Human Error خطای انسانی
 5. Nobody هیچکس
شبی که تایتانیک غرق شد
روزنامه «نیویورک هرالد» روز بعد از حادثه  ۱۹۱۲/۰۴/۱۴ در صفحه اول خود چنین تیتری را به رویت خوانندگانش رساند: «از مجموع ۱۸۰۰ نفر سرنشینان تایتانیک تنها ۶۷۵ نفر که عمدتا زن و کودک هستند نجات یافتند.» البته چندی بعد معلوم شد که این خبر هول هولکی تنظیم شده و آمار دقیق این بوده است: از ۲ هزار و ۲۲۳ نفر مسافر فقط ۷۰۶ نفر نجات یافتند و هزار و ۵۱۷ نفر غرق شدند. ۱۹۹ نفر از مسافران درجه یک و ۱۱۹ نفر از مسافران درجه ۲ و ۱۰۴ نفر از مسافران درجه ۳ نجات یافتند. در جریان این فاجعه، ۱۳۴۷ مرد و ۱۰۳ نفر زن جان خود را از دست دادند. نیمی از کودکان هم در آب غرق شدند و اکثر مسافران به دلیل سرمای شدید و دمای ۲ درجه آب یخ زدند.
در آن شب کاپیتان کشتی پس از آنکه دریافت که کار خراب است، چنین گفت: «از این لحظه به بعد هر کسی مسئول جان خودش است.» کاپیتان ادوارد جان اسمیت ۶۲ ساله وقتی از کابین خارج شد، دیگر اثری از خود بر جای نگذاشت و سایه اش هم میان ترددهای سراسیمه سرنشینان و خدمه تایتانیک روی عرشه گم شد. بعد ها هم جسد وی هرگز پیدا نشد.
تایتانیک در آن زمان بزرگ ترین کشتی بخار مسافربری جهان بود که در کارخانه کشتی سازی هارلند و ولف در ایرلند ساخته شد. مهندسان این کشتی پیشرفته ترین تکنولوژی موجود در آن زمان را به کار گرفته بودند. طرح اولیه کشتی توسط لرد پیر، رئیس کارخانه ارائه شده بود که پس از بررسی توسط مدیران کارخانه مورد تایید واقع شد. سرانجام در ۳۱ مارس سال ۱۹۰۹ میلادی ساخت تایتانیک آغاز شد و مهندسان و کارگران کارخانه دو سال مشغول آن بودند.
تایتانیک دارای ۴ سیلندر، ۴ دودکش، ۳ موتور بخار و یک توربین فشار معکوس به همراه ۳ پروانه پرقدرت بود. استخر شنا، زمین ژیمناستیک، کتابخانه و زمین بازی اسکوواچ داشت. برای مقامات اتاق های درجه یک از چوب و مبلمان بسیار گرانقیمت و فوق العاده زیبا استفاده شده بود. اتاق های درجه ۲ و ۳ نیز تمام امکانات رفاهی مورد نیاز را داشتند. پلکان کشتی بسیار زیبا بود و از چوب بلوط ساخته شده بود. لامپ ها طوری انتخاب شده بود که نورها طبیعی به نظر برسد و اوج تکنولوژی آمیخته با معماری در این کشتی مشاهده می شد.
بلای شبانه تایتانیک-۲
شب یکشنبه ۱۴ آوریل سال ۱۹۱۲ میلادی بود. درجه حرارت هوا به سرعت در حال کاهش بود و آب اقیانوس سردتر می شد، ماه در آسمان دیده نمی شد اما هوا نسبتا صاف بود. در ساعت ۱۱ و ۴۰ دقیقه پیامی برای تایتانیک مخابره شد که در آن هشدار داده شده بود که یک توده یخ شناور در مسیر کشتی وجود دارد. چند دقیقه بعد پیام دیگری از کشتی دیگر با همین مضمون به تایتانیک مخابره شد اما هیچ کدام از دو پیام به تایتانیک نرسید.
در ساعت ۱:۴۵ ناگهان یک توده یخ در مقابل کشتی ظاهر شد. زنگ خطر سه بار به صدا درآمد. کاپیتان تمام تلاش خود را برای تغییر مسیر کشتی انجام داد اما دیر شده بود. گوشه راست کشتی با توده یخ برخورد کرد و چندین جای کشتی صدمه دید، بهتره بدونید ۹ برابر یخی که روی سطح آب دیده میشود زیر آب قرار دارد.
ناگهان آب وارد کشتی شد. صدمات وارده جبران ناپذیر بود. کاپیتان اسمیت و توماس اندرو به این نتیجه رسیدند که کشتی در حال غرق شدن است و در نیمه شب دستور دادند که قایق های نجات را به آب بیندازند.
تایتانیک دارای ۲۰ قایق نجات به ظرفیت یک هزار و ۱۷۸ نفر بود. در حالی که تعداد خدمه و مسافران روی هم ۲ هزار و ۲۲۳ نفر بود. ۱۶ قایق درون جرثقیل کشتی و تعدادی هم قایق تاشو وجود داشت.مسافران درجه ۱ و ۲ کشتی به راحتی به قایق ها دسترسی داشتند اما مسافران درجه ۳ امکان دسترسی به قایق نداشتند. یک در بزرگ مسافران درجه ۳ را از بقیه مسافران جدا می کرد. زمانی که زنان و کودکان مسافران درجه ۱ و ۲ نجات یافتند، مسافران درجه ۳ هنوز انتظار می کشیدند. ابتدا زنان و کودکان را سوار قایق ها می کردند. دو نفر از خدمه کشتی مرتبا پیام می فرستادند و اوضاع نابهنجار به وجود آمده را گزارش می دادند و چند کشتی از جمله المپیک، پیام را دریافت کردند اما آنها به قدری دور بودند که هیچ کدام نتوانستند خود را به موقع برسانند. یکی از کشتی ها ۴ ساعت بعد از حادثه رسید.
مسافران هیچ کدام غرق شدن تایتانیک را باور نداشتند. برای همین ابتدا بیشتر قایق ها تقریبا خالی بودند. اما پس از گذشت اندک زمانی مسافران متوجه وخامت اوضاع شدند و کشتی کم کم به داخل آب می رفت. در ساعت ۲:۲۰ دقیقه بامداد کشتی از وسط به دو نیم شد و یک قسمت به طور کامل درون آب رفت و پس از گذشت چند دقیقه نیمه دیگر تایتانیک هم درون آب فرو رفت و این چنین عصر تایتانیک به پایان رسید.
بقایای این کشتی عظیم بخار تا ۷۳ سال دست نخورده در اعماق اقیانوس باقی ماند. در سال ۱۹۸۵ یک تیم غواصی باستان شناسی بقایای تایتانیک را در عمق ۴ هزار متری کشف کردند.
دماغه و قسمت پاشنه کشتی به فاصله ۶۰۰ متری از یکدیگر در کف اقیانوس جای گرفته و میان آنها مبلمان، چمدان ها، تکه های لباس، ظرف، جواهرات و دیگر اشیای شخصی مسافران به چشم می خورد؛ شاهدان خاموش یک فاجعه انسانی.تایتانیک-۳

عشق و نفرت

Nefrat

تو که دلت اینجاست سرت رو بر گردون

باورش سخته ولی مهم اینه که وقتی باور کردیم بهش عمل هم بکنیم البته در نگاه اول شاید قبول کنیم ولی مرز بین باور و قبول فقط به اندازه یه تار مو هست که یه دنیا تفاوت توشونه مثلا قبول وجود خدا، خب اینو خیلی آدما قبول دارن که خدا وجود داره ولی میدونید به نظر من قشنگ اونجاست که بهش باور داشته باشیم بهش اعتماد کنیم.

تغذیه ما توی شکل گیری مواد شیمیایی بدنمون تاثیر داره و این مواد روی مغز اثر بخشه که میتونه مارو در دام عشق گرفتار کنه البته بعضی از انواع عشقا خیلی هم خوبه، روانشناسان برای عشق سه مرحله پیشنهاد می کنند.

 

هر سه مرحله تحت تاثیر هورمونها و مواد شیمیایی خاص ایجاد می گردند.

مرحله اول صمیمیت است که بدلیل وجود هورمونهای استروژن و تستسترون بوجود می آید عده ای از آن بعنوان عشق یاد می کنند که در خیلی ها عشق در همین مرحله شکل می گیرد و مصرانه مدعی هستند که این عشق واقعی که میگن همینه و اگه من اونو از دست بدم خودمو می کشم بقول دکتر بینا حتما تو لایق رفتن از این کره خاکی هستی و این افراد حتما باید بستری بشن.

مرحله دوم مجذوبیت است، در شکل گیری مجذوبیت سه انتقال دهنده عصبی یعنی آدرنالین و دوپامین و سروتونین دخیل هستند. در این مرحله در ابتدا، علاقمندی باعث فعال شدن واکنشهای استرس زا و در نتیجه افزایش سطح آدرنالین در خون می شود در اینجاست که فرد متوجه میشود قلب سریعتر میزند و حتی دهان خشک میشود متعاقب آن دوپامین که یک انتقال دهنده عصبی است بالا میرود. این هورمون  از طریق رها سازی، حس شدیدی از لذت را بهمراه دارد. حس توصیف شده همان تاثیری است که افراد معتاد پس از مصرف کوکائین در مغزشان بوجود می آید و در انتها سروتونین یکی از هورمونهایی است که باعث میشود بسیار به معشوقتان فکر کنید.

مرحله سوم تعلق است، اکسیتوسین هورمون قدرتمندی است که از زنان و مردان هنگام ارگاسم ترشح می شود و حس تعلق را عمیق میکند. تعلق ضمانتی است که زوجین را متعهد میسازد تا برای بچه دار شدن و پرورش آنها به اندازه کافی در کنار یکدیگر زندگی کنند یعنی بعد از اتمام رابطه جنسی ، زوجین بهم احساس نزدیکی می کنند، اکسیتوسین هنگام زایمان نیز ترشح میشود و باعث پیوند عمیق عاطفی بین مادر و فرزند میگردد.

نفرت و

ثابت شده است اگر ترشح طبیعی هورمون اکسیتوسین در حیوانات -گوسفند ها و موشها- متوقف شود آنها تازه متولدین خود را پس میزنند و بر عکس تزریق این هورمون به موشهای ماده تعلق آنها را به نوزادان موشهای دیگر آنقدر زیاد میکند که تصور میکنند آن نوزادان متعلق به خودشان است.

نفرت

 

وقتی عاشق میشی یا نفرت داری یا دوست داری

تو باید از این پله بالا بری

تو بالا نری من زمین میخورم

کانال خشایارشاه

خشایارشا پادشاه سلسله هخامنشی دimages (15)ر سال ۴۸۰ قبل از میلاد یعنی بالغ بر ۲۵۰۰ سال پیش در جریان تلاش ایرانی ها برای فتح یونان، دستور حفر این کانال را صادر کرد.

باستان شناسان انگلیسی این کانال شگفت انگیز را که داستان آن جنبه افسانه ای پیدا کرده بود، سرانجام در دریای اژه یعنی در نزدیکی کشور ترکیه اخیرا کشف کردند.

کانالی با پهنای ۳۰ متری جهت عبور دو کشتی بادبانی به گونه ای حفر شد که از هر دو طرف به سطح پایین شیب داشت، طول این کانال ۲٫۵ کیلومتر بوده است، ساختن این کانال که چهار متر عمق وسی متر عرض داشت سه سال بطول انجامید.

پس ار حفر کانال، ناوگان ایران، یونان را فتح کرد اما موفق به حفظ آن کشور نشد و بناچار در برابر مقاومت سخت سربازان یونانی، دست به عقب نشینی زد و ناوگان ایران از همان کانال به وطن باز گشت.

آرتمیس
آرتمیس

images (14)

فرمانده نیروی دریایی خشایارشاه “آرتمیس Artemis” نخستین زن دریانورد ایرانی است که درحدود ۲۵۰۰ سال پیش،فرمان دریاسالاری خویش را از سوی خشایارشاه هخامنشی دریافت کرد و اولین بانویی می باشد که در تاریخ دریانوردی جهان در جایگاه فرماندهی دریایی قرار گرفته است …این کانال که حفر آن چهار سال طول کشید عمر کوتاهی داشت و بعد از بازگشت کشتی های ایران دیگر از آن بهره برداری نگردید تا اینکه گروه محققان باستانشناس انگلیسی آن را در چند دهه پیش کشف کردند، محققان نخست با به استفاده گرفتن از متدهای فیزیک زمین شناسی و بعد با حفاری موفق گردیدند بطور دقیق مکان این کانال راتعیین کنند. اما از قرار معلوم این کانال فقط یکبار مورد استفاده قرار گرفت و بعد از گذشتن کشتی های ایرانی بدست فراموشی سپرده شد.

سنگهای گرانبها Precious Stones

اگه میخوای با یه هدیه چشم یکی برق بزنه و چشم بعضی های دیگه بترکه، میتونی یکی از سنگهای زیر، که با ارزشترین سنگهای دنیا هستند رو بخری مطمئن باش جواب میده.الی

 • Diamond الماس (۱۰) مخصوصا اگه الماس سفید باشه و با قیراط بالا همانند یک سپر حفاظتی عمل میکنه. راستی وسواس به معنای صدای خفیفی است  که از بهم خوردن زینت آلات شکل می گیرد.
 • Ruby یاقوت سرخ (۹) رنگش بی نظیره.
 • Sapphire یاقت کبود (۹)  به دو رنگ سرمه ای و آبی موجود است.
 • Emerald زمرد (۸) برنگ سبزه که مادر بزرگ ها عاشق اون هستند.

حالا جونم براتون بگه که  این عددهای ۸ و۹ و ۱۰ Hardness  یا سختی هر کدوم از سنگها است که Richard Mou توی یه جدولی مثل جدول مندلیف که فلزات را تخصصی ردیف کرده بود ایشان همه سنگهارو بر حسب معیار اول یعنی سختی طبقه بندی کردند.

پس یعنی توی کل کره خاکی سخت ترین سنگ الماسه که اونم اصل خودش از کربن ساخته شده، عجیبه نه؟الماس

کوه نور الماسی است که ۱۰۶ قیراط وزن دارد و تا چندی پیش به عنوان بزرگترین الماس دنیا شناخته می شد.

اگه مثل من پول برا خرید سنگهای ارزشمند نداری ولی دلت میخواد یا خودتو یا یکی دیگرو سورپریز کنی سنگ مالاکیت بینهایت انرژی داره خیلی هم جذابه، میتونی بری برا خرید مالاکیت که توی تهران هم زیاده.

سنگهای با ارزش پایینتر،کورال که همون مرجانه و انیکس هم پیشنهاد میشن،

ارزش الماس:

الماسهای ریز تا ۳۳۰ قیراط یک میلیون دلار خرید و فروش میشن ولی یک الماس ۴۰ قیراطی یک میلیون دلار می ارزه، بد نیست بدونید که الماس سرخ خیلی نادره و یه الماس سرخ  یک قیراطی حدود یک میلیون دلار ارزش داره که بلافاصله فروش میره.

الماس ها هر چقدر بزرگتر باشن قیمت اونا لگاریتمی بالا میره مثلا یه الماس ۷۰ قیراطی اخیرا ۷ میلیون دلار بفروش رسید.

بزرگترین الماس یافت شده در جهان ۷۷۰ قیراط میباشد.

راستی هر گرم ۱۰۰۰ سوت معادل ۵ قیراط هست یعنی هر قیراط ۲۰۰ سوت وزن داره جالب اینه که خیلی از این الماسها که توی رکاب خیلی از انگشترهاست ۰٫۵ سوت حتی ۰٫۲ سوت وزن دارند. من که خودم نیم سوتی بیشتر ندارم.

سنت پترزبورگ Saint Peters burg

imagesimages (1)

images (7)

images (4)

آدم وقتی جاهای مختلف دنیارو میبینه خیلی سخت میتونه تصمیم بگیره زیباترین جا کجاست ونیز جذ ابه، ایفل مهیجه، دیوار چین با شکوهه، برج پیزا خارق العادست،مجموعه آکروپولیس حیرت انگیزهه یا موزه لوور پاریس که بی نظیره ولی…. ولی شهر سنت پترز بورگ یه چیز کاملا متفاوته که میشه روزها در موردش صحبت کرد اصن یکی از آرزوهای دختر پسرای روسی دیدن این قسمت از کشور خودشونه که چون توی بالاترین نقطه نزدیک قطب شمال قرار داره و خیلی هم گرونه کمتر کسی میتونه اونجا برا چند روز اقامت داشته باشه.

۴۲ جزیره در دلتای رود نوا با ۵۶۰ پل ارتباطی آره ۴۲ جزیره توسط ۵۶۰ پل، ارتباط این جزیره ها شهر افسانه ای سنت پترزبورگ رو درست کرده است.

این شهر در سال ۱۷۰۳ یعنی بیش از ۳۰۰ سال پیش بنیان گذاشته شد، بنای شهر سنت پترزبورگ به فرمان پطر کبیر آغاز گردید.

در سال ۱۷۱۲ پایتخت از مسکو به این شهر انتقال یافت و تا سال ۱۹۱۸ یعنی ۲۰۶ سال پایتخت روسیه بود.

در سال ۱۹۲۴ پس از درگذشت بنیانگذار اتحاد جماهیر شوروی – لنین- نام این شهر به لنینگراد تغییر کرد و در چند دهه گذشته یعنی ۱۹۹۱ مجددا به نام سنت پترزبورگ باز گردانده شد.

پل بوسه، عشق و علاقه برای بدرقه سربازان، عشاق را تا به این نقطه خداحافظی می کشاند و در حال حاضر نیز مخصوصا غروب هنگام، محل تجمع جوانان میباشد.

پل شکلات، این پل در کنار خانه مالک اولین کارخانه شکلات سازی روسیه میباشد.

سهم فضای سبز هر یک از ساکنان شهر ۵۶ متر مربع است خوب است بدانید سهم فضای سبز هر شهر وند تهرانی در ۲۰ سال پیش فقط ۱٫۵ متر مربع و امروزه به ۲۵ متر مربع افزایش یافته است.

مرد مورد علاقه من مندلیف در دانشگاه پترزبورگ تدریس میکرد. این شهر دارای پارکها و خیابانهای عریضی است که معروفترین آنها خیابان نفسکی است.

موزه آرمیتاژ، بعد از موزه بی نظیر لوور در پاریس و موزه ای در انگلستان یعنی مادام تسو این موزه زیبا سومین موزه بزرگ جهان میباشد. اگه میخواید بدونید این موزه چقدر بزرگه، خوبه که بدونید موزه آرمیتاژ دارای ۱۰۵۷ اتاق و ۱۱۷ راه پله است.

این شهر با جمعیت ۶ میایون نفری در سال ۲۰۱۵ دومین شهر بزرگ روسیه بعد از مسکو میباشد.

شهر سنت پترزبورگ بر خلاف تصور عموم از نام پطر کبیر اقتباس نشده است بلکه به احترام پطرس مقدس که از حواریون عیسی مسیح بوده، انتخاب گردیده است. متروی این شهر عمیق ترین مترو در جهان است یعنی عمق ۶۰ متر که تعدادی از ایستگاهها زیر رودخانه احداث شده است. وقتی بالای پله برقی قرار داری بواسطه شیب طولانی پایین پله برقی اصن دیده نمیشه طول تعدادی از اونها ۱۵۰ متر هست که بلندترین پله برقی در جهان محسوب میشن.

اگه از شبهای سفید بخوام حرف بزنم اونوقت باید تا خود صبح بگم و بگم، شبهای سفید علیرغم جاذبه ها و زیبایی خاص، در انسان عوارضی مثل بیخوابی و کم حوصلگی به همراه داره که مختص روسیه است، طولانی ترین شب سفید یا روشن ۲۱ تا ۲۴ July یعنی اول تیر ماه است که روشنی آسمان تقریبا ۲۲ ساعت طول میکشد.

اگه رفتی عاشق غذاهاش میشی اونوقت هست که میگی بابا ایول.