حافظه

دیگر تنهایی ام را با کسی قسمت نخواهم کرد
یکبار قسمت کردم تنهایی ام چندین برابر شد.
در خاطرت بماند کسی بود که بی دلیل بود، بی دلیل دوستت داشت، در خاطرت بماند اغوشش بعد خدا تو را فهمید بوسه هایش عطر خوش عشق داشت همچنین در خاطرت بماند او نیز از خنده هایت می خندید و کلافه بودنت بیقرارش میکرد. گاهی میان بی حوصلگی هایت بنشین و یک چای بنوشو فکر کن، فکر کن به کسی که با تو خط به خط عشق را خواند. او فهمید و عاشق تَر شد.

هرچیز را هم اگر نخواستی به خاطر بسپاری یک چیز را بدان و همین را به خاطر بسپار تو،  تو برای او دنیای دیگری بودى، یک دنیای ممنوعه که با تو باکی نداشت از ماندن در ان، اما تو ! ماندنی نبودی پس در خاطرت بماند کسی بود که بی دلیل دوستت داشت !