مقایسه خوبه برای دلخوشی

دولت عربستان برای اولین بار به زنهای این کشور اجازه حضور در انتخابات را داد و خانم های عربستان سعودی در رای گیری که اخیرا انجام شد برای نخستین بار شرکت کردند اما هنوز با محدودیتهای بی نظیری که کمتر در دنیا اتفاق می افتد، مواجه هستند. نه موردی که بانوان عربستان هنوز مجاز به انجام آن نیستند را با هم مرور میکنیم.

عربستان سعودی
عربستان سعودی
  1. رانندگی، در حال حاضر عربستان تنها کشور دنیا است که خانمها را از رانندگی محروم کرده است.
  2. مسافرت، سفر بدون قیم ممنوع است پر واضح است که سرپرست میبایست مرد باشد.
  3. ازدواج، بدون موافقت سرپرست ممنوع میباشد.
  4. ممنوعیت اشتغال به کار، کار کردن بغیر از خانه در هر مکانی بدون رضایت ولی ممنوع است.
  5. حجاب، ظاهر شدن در اماکن عمومی بدون پوشش با “ردای سیاه” (Abaya Robe) یعنی از سر تا نوک پنجه پا جرم محسوب می شود البته امروزه خانمها از صندل بدون جوراب نیز استفاده میکنند.
  6. ارثیه، دریافت ارث کمتر از مرد که خب این حکم صریح اسلام است.
  7. محدودیت انجام کار، با رضایت قیم نیز قادر به انجام بعضی از کارها نیستند.
  8. مشایعت با مردان، همراهی با مردان غیر وابسته در اماکن عمومی مانند رستوران ممنوع می باشد.
  9. طلاق، جدایی از مرد غیر ممکن نیست ولی آسان نیز نمیباشد.

به یزدان که گر ما خرد داشتیم         کجا این سرنوشت بد داشتیم

ازین روی این خانه ویرانه شد         که نان آورش مرد بیگانه شد