وریکشاسانا

در دنیای امروز خیلی از مردم در تکاپوی دستیابی به مال و رفاه بیشتر هستند عده ای دیگر سلامت جسمانی را هم پایه رفاه مادی میدانند اما هنوز ضلع دیگری از مثلث خوشبختی وجود دارد که نبود آن انسان را از حس عمیق رضایت دور نگاه میدارد و آن “آرامش” است. یوگا و یوگی دو واژه ای که امروزه بیشتر از آن صحبت میشود و مردم علاقه وافری به آن نشان داده اند راهی است جهت رسیدن به آن، در معنی لغوی یوگا یعنی اتحاد و یکی شدن و یوگی کسی است که تمرینهای یوگا را انجام میدهد، یوگا را همچنین میتوان علم نظارت بر خود و خود شناسی دانست که هماهنگی جسم و فکر را در بر دارد، یوگا نقش عمده ای در همسویی جسم، ذهن و عواطف داشته، نقش بارز آن، کنترل هیجانات و همچنین مدیریت استرس میباشد و ما میگوییم چه خوب که انسان ها در تمنای رسیدن به آرامش هستند، آسانا یعنی انجام حرکاتی در قالب یوگا برای پیشرفت جسم و ذهن، جسمی سالم و ذهنی سرشار از آرامش و خوشبختی. امروز در رابطه با یکی از آساناهای یوگا(حرکات بدنی)، نحوه انجام آن و تاثیراتش بر بدن صحبت می کنیم.

وریکشاسانا (درخت)

آسانای یوگا
آسانای یوگا

وریکشا به معنای درخت میباشد برای انجام این حرکت همچون درختی استوار ریشه در زمین، مستحکم و استوار میایستیم. 

  • با پشتی صاف و پاها کنار هم (تاداسانا)، وزن خود را بطور یکسان بین دو کف پا تقسیم میکنیم طوریکه تفاوت آن با ایستادن معمولی کاملا حس شود.
  • با تمرکز و به آرامی تمامی وزن بدن را بر روی کف پای راست میبریم و در کمال آرامش و خونسردی پای چپ را از زانو خم کرده و با کمک دست، کف پا را در ناحیه داخلی ران راست میگذاریم به نحوی که انگشتان پا به سمت زمین باشند.
  • در حالیکه  کف پای چپ را به انتهای ران راست فشار میدهید پای راست را کشیده و عضله بالای زانو را منقبض نمائید در این حالت زانوی چپ را به سمت عقب بکشید.
  • کف دستها رو به هم، یکدیگر را لمس کرده و از ناحیه قفسه سینه دستها را با دم به بالا ببرید، با دریافت انرژی از خالق حدود یک دقیقه در این وضعیت ثابت بمانید.
  • به یک نقطه ثابت به مقابل خیره شده تا بتوانید تعادل خود را حفظ کنید. همین حرکات را در سمت دیگر انجام دهید.

فواید این آسانا

  1. ایجاد هماهنگی بین ذهن، جسم و عضلات پا
  2. افزایش تمرکز
  3. تقویت مفاصل و عضلات پا
  4. ایجاد انبساط در قفسه سینه
  5. بهبود کف پای صاف و کاهش درد سیاتیک